นาย ธมเชาวน์ มณีศรี

คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Usernamethamachao
สมาชิกเลขที่212524
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด 26 พฤศจิกายน 2538 มีพี่น้องร่วมกัน 2 คน เป็นบุตรคนที่ 2 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันศึกษา อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2