สังขารคืออะไรแน่ ฟังทางนี้

คำว่าสังขาร เป็นคำ "หนัก"มากในศาสนาพุทธ แต่ชาวพุทธส่วนใหญ่หรือแม้พระที่ชื่นชมกันว่าเป็นอริยะ ก็ยังไม่เข้าใจว่า สังขารคืออะไร ลพ.เงื่อมน่าจะเข้าเป้ามากสุดที่บอกว่า สังขารคือ การปรุงแต่ง.....พระสวดตอนตายก่อนเผาก่อนชักผ้าบังสุกุลยังสวดว่า..อนิจจาวัตตะสังขารา....ปล. เรื่องนี้ยาวและยาก--ให้ดอกไม้เกิน ๒๐ จะมาเฉลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

โพสสต์ตั้งนานไม่ได้สักดอก ก็จมดิ่งกันอยู่ในวัฏฏสังขาร ต่อไปก็แล้วกัน ๕๕๕ (ปล.มีน้้ำหมอฝรั่งยี่ห้อ samsara ออกมาขายหลายสิบปีแล้ว หมู่นี่หายไป สงสัยเจ๊ง)

samsara= สังขาร...รู้ไหมจ๊ะชาพุทธ และพระอริยะทั้งหลาย

เขียนเมื่อ 

อยากรู้ครับ เพราะที่ลองสังเกตมาแบบห่างๆ (แบบไม่อ่านหนังสือให้ดี) แนวคิดเรื่องกายและจิต ดูเหมือนนักปราชญ์สายศาสนาต่างๆพยายามที่จะแยกกันระหว่างกายและจิต (ไม่รู้จะแยกทำไม)

สนใจที่จะหาความคล้ายคลึงกันระหว่างศาสนาในเรื่องนี้ครับ

ส่วนตัวมีสมมติฐานที่ว่า อาจเป็นเพราะการมีทัศนะออกมที่พยายามแยกเรื่องกายและจิตนี่แหละมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมุสลิมมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในเดือนรอมฎอน ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการถือศีลอด และคำว่า รอมฎอน เป็นคำศัพท์ที่มาจากคำรากที่แปลว่า "การเผาผลาญ" ด้วยซ้ำ

sr
IP: xxx.233.104.212
เขียนเมื่อ 

Sorry to hear the price of 20 'likes' is not met. There are enough people who do not know any better. They don't what they miss. They don't know, so they don't miss.

Understanding of the Buddha's 'Sankhaara' (in comparison to 'common' Thai meaning) is a major step toward 'nibbaana'.

But how many people wants 'nibbaana'? Money, car, sex, travelling and feasts are 'sukhaa' to be enjoyed forever and a day. Nibaana can wait! ;-)

เขียนเมื่อ 

ใช่เลย..การแบ่งกายกะจิตนี่แหละ เป็นปัญหาสำคัญ ..ศาสนาใหม่ที่เรากำลังปรุงอยู่นี้จะเอาทั้งสองมารวมเป็นหนึ่ง อีกทั้งทุกศาสนาก็รวมเป็นหนึ่งด้วย