160608-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Subsequent & consequent

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Subsequent adj.

(KEMD ให้คำแปลว่า “ซึ่งตามมา”)

(CALD) ให้ความหมาย adj. “SUBSEQUENT”

BrE = เกิดขึันหลังสิ่งอื่นบางสิ่ง =

‘The book discusses his illness and subsequent resignation from politics.’

‘In subsequent years he said he regretted his actions.’

UsE = มีความหมายเช่นเดียวกับ BrE

‘Everything I do makes me better at each subsequent thing.’

เมื่อเป็น adv. สะกด “Subsequently” (KEMD ให้คำแปลว่า “หลังจากนั้นมา”)

BrE = ‘In 1982 he was arrested and subsequently convicted on drug trafficking charges.’

UsE = ‘He was made a partner, but he subsequently retired.’


(CED) อธิบาย adj. “Subsequent” หรือ “Subsequential” ว่าหมายถึง

“Occurring after” หรือ “Succeeding”

เมื่อเป็น นาม สะกด “Subsequentness”


(WCD) อธิบาย adj. “Subsequent” บ่อยครั้งตามด้วย “to” หมายถึง

‘occurring’ หรือ ‘coming later’ หรือ ‘after’ เช่น

Subsequent to their marriage, they moved to the city.’


(KEMD ให้คำแปล “Subsequent to” ว่า “ภายหลัง”)

(Dictionary.com สะกด การออกเสียง “Subsequent” = Suhb-si-kwuh nt”)

ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า “following in order’ หรือ ‘succession’ ‘succeeding’

‘A subsequent section in a treaty.’

อีกคำที่ชวนสับสนกับคำนี้ คือ “CONSEQUENT” adj.

(Dictionary.com สะกด การออกเสียง “Consequent” = “KON-si-kwent”)

Dictionary.com ให้ความหมาย “Consequent” เมื่อเป็น “Adj.

“สิ่งที่ตามมาอันเป็นผลจากการกระทำ” บ่อยครั้ง ตามด้วย “on” “upon” หรือ “to”

‘A fall in price consequent to a rise in production’

หรือ เกิดตามหลัง ข้อสรุปที่สมเหตผล (logical conclusion)

‘A consequent law.’

หรือ เกิดตามมา หรือคืบหน้าไป ตามเหตุผล (logically)


(DPWE) ให้ความหมายที่เกี่ยวพันระหว่าง “Subsequent” และ “Consequent”

‘A consequent occurrence is always a subsequent happening, but a subsequent event is not necessary consequent.’


โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)