วันที่ 14 การนิเทศแบบเฉียดๆ (30 พฤษภาคม 2559)


ชั่วโมงแรกวันนี้ เริ่มต้นที่ภาษาไทยของเราเอง แต่วันนี้ครูพี่เลี้ยงบอกจะสอนเอง ซึ่งถือเป็นการสาธิตการสอน เพราะวันนี้เป็นการสอนภาษาไทยเพิ่มเติม คือ วรรณคดี ลำนำ ซึ่งเป็นบทกลอน มีศัพท์ที่ยาก เด็กๆส่วนใหญ่ที่มากว่า 70% จึงอ่านออกเสียงกันไม่ถูกต้องไม่ต้องพูดถึงเขียนเลย คงผิดกันละนาว การสอนวันนี้จึงเป็นการสอนแบบเน้นการอ่าน สอนไปแบบช้าๆย้ำๆ จนเด็กอ่านได้ แต่ก็ยังไม่ถึงกับดีมาก ครูพี่เลี้ยงจึงบอกว่าต้องมีการสอนซ้อมเสริม คือฝึกอ่านหลังเลิกเรียนทุกคน

ชั่วโมงที่ 2 ตื่นเต้นยิ่งกว่า ชั่วโมงนี้จะต้องทำการสังเกตการณ์สอนคณิตศาสตร์ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วันนี้ท่านผู้อำนวยการได้เข้ามาทำการสังเกตร่วมด้วยนี้คือจุดแข็งของโรงเรียนเราอย่างหนึ่งที่ผู้บริหาร จะใส่ใจกับการทำงานและงานด้านวิชาการมาก จึงทำให้ครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้น ทุกชั่วโมงจะต้องมีแผนวางอยู่บนโต๊ะ และต้องมีการเตรียมการสอน โดยมีสื่อประกอบการสอนทุกชั่วโมง โดยเฉพาะวิชาหลัก ทุกครั้งที่ท่าน ผอ. ไปไหนท่านจะมีสมุดเล่มใหญ่เป็นเพื่อนคู่ใจไปทุกที่เสมอ และมีการแนะนำให้เราเขียนบันทึกใส่สมุดด้วยเพื่อกันลืม และง่ายต่อการจะนำข้อมูลมาใช้ในอนาคต การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบ Open Approach วันนี้ไม่เป็นไปตามที่เขียนไว้ในแผนตั้งแต่ขั้นแรกเลย เนื่องจากก่อนที่จะเข้าบทเรียนและสถานการณ์ ครูมีการทบทวนความรู้ของเด็กๆ เรื่อง การเพิ่มของจำนวนที่มากเป็นเท่าๆ หรือ การคูณ หาร ด้วย 10 ,100 ,1000 ,………… ปรากฏว่าเด็กส่วนใหญ่ เกือบหมดเลยงง ตอนเห็นโจทย์ตัวอย่างที่ครูตั้งให้ดู ต้องมาตั้งคูณ ตั้งหารกันเป็นแถว ทั้งๆ ที่เติม 0 หรือ ลด 0 ตามค่าที่กำหนดให้ก็คือคำตอบแล้ว แต่เด็กๆทำไม่ได้ ครูเลยต้องมาสอนทบทวนใหม่ เสียเวลาไปกว่าครึ่งชั่วโมง จึงทำให้การสอนขั้นอื่นต้องเร่งกระชับเวลา ซึ่งถือว่า การสอนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เท่าที่ควร เด็กเราต้องเน้นพื้นฐานให้มากขึ้นครูท่านได้กล่าวไว้

และนอกจากนี้วันนี้เสียเซลฟ์มาก พี่ที่เป็นครูพิเศษอุตส่าห์มาให้เราช่วยพิมพ์งานใน excel ปรากฏว่าเราทำเกือบไม่ได้ก็ไม่ถนัดมันไม่ค่อยได้ใช้เลยลืม คราวนี้ถ้าได้อบรมอีกจะตั้งใจเรียนและทำตลอด อยู่โรงเรียนมันได้ใช้จริงๆ นะจะบอกให้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)