วันที่ 12 งดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2559)

วันที่ 12 งดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2559)

เปิดเช้าด้วยการหาเสียง ของนักเรียนที่สมัครคัดเลือก ประธานนักเรียนอีกหนึ่งวัน และมีการถ่ายรูปภาพรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก คณะครูและนักเรียน จากการสังเกตนักเรียนชั้นเล็กชอบและอยากถ่ายรูป แต่นักเรียนชั้นที่โตขึ้นมักจะชอบหลบข้างหลังเพื่อน แต่ก็ยังให้ความร่วมมือกับคณะครูทุกชั้นเรียน

ในการสอนวันนี้มีสอนสี่ชั่วโมง แต่ว่าช่วงเช้าชั่วโมงเรียนการสอนโดยให้นักเรียนมาเล่นเกม นอกห้องเรียน ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือแต่ยังคงไม่เข้าใจจึงให้นักเรียนไปคิดท่า และทบทวนประโยคภาษาอังกฤษ ที่ได้เรียนไปจึงจะให้กลับมาเล่นอีกครั้งในคาบเรียนต่อไป และชั่วโมงเรียนก่อนทานเข้าต้องสอนนักเรียนชั้น ป.3 แต่ว่าเนื่องจากมีการประเมินด้านการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ดังนั้นวันนี้ไม่ได้สอน 1 คาบ ^^” แต่ก็ไม่ว่างนะคะ งานนอกการสอนยังมีอีกเยอะ

ช่วงบ่ายเป็นการเลือกประธานนักเรียน เป็นบรรยากาศที่น่ารักมาก เด็ก ๆ ยังมีการเชียร์เบอร์ที่ตัวเองเลือก ส่งเสียงเชียร์เมื่อประธานการเลือกตั้ง เรียกเบอร์จากกระดาษ เย้!!!! และแล้วเบอร์ 1 ได้เป็นประธานนักเรียนตามที่คาดหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)