160604-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Strange

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Strange adj.

(CALD) อธิบาย adj. “STRANGE” ในนัย “Unusual” และ “Not familiar”

ในนัย ‘unusual’ หมายถึง ‘ผิดจากธรรมดาและไม่คาดคิด’ หรือ ‘เข้าใจได้ยาก

‘He has some very strange ideas about women!’

‘It’s strange that tourists almost never visit this village.’

‘I had a strange feeling that we’d met before.’

ในนัย ‘not familiar’ หมายถึง ไม่รู้ หรือ ไม่คุ้นเคย

‘I don’t accept rides from strange man.’

‘With so many strange faces around her, the baby started to cry.’


(CCD) อธิบายการใช้ ‘Strange’

เพื่อบอกว่า บางสิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่คาดคิดนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้คุณฉงน หรือไม่สบายใจหรือหวาดกลัว

‘The strange thing was that she didn’t remember anything about the evening.’

‘It was strange to hear her voice again.’

แต่เมื่อต้องการเพียงบอกว่า บางสิ่งไม่ธรรมดา ให้ใช้ว่า “Unusual” แทน ‘strange’

‘He had an unusual name.’

‘It is unusual for such a small hotel to have a restaurant.’


(AHD) ให้คำพ้องความหมายกับ “STRANGE” เช่น “Odd” “Peculiar” “Eccentric” “Outlandish”

ต่างกล่าวถึง สิ่งที่ผันแปรไปจากธรรมดาหรือที่เป็นประเพณี

โดย “Strange” อ้างอิงโดยเฉพาะ ถึง สิ่งที่ไม่คุ้นเคย ไม่รู้จัก หรือไม่อาจอธิบายได้

‘It was strange to see so many people out walking around at night.’

ขณะที่ บางสิ่งที่ “Odd” เป็นสิ่งที่ ไม่อาจร่วมอยู่ได้กับสิ่งที่ปกติธรรมดา หรือเป็นสิ่งที่คาดได้ว่าจะต้องมีความแปลก

‘I find it odd that his name is never mentioned in the letter.’

‘It’s odd that she didn’t recognize me.’

เช่นเดียวกับ ‘Peculiar’ ที่บรรยายถึงสิ่งที่ ‘odd’ หรือผิดธรรมดา บ่อยครั้งจะเน้น ที่ความแตกต่างหรือเอกลักษณ์เฉพาะตัว

‘She has a peculiar kind of handwriting that is at once pleasant to look at but hard to read.’

‘The air hung with an antiseptic aroma peculiar to hospitals.’

โดยที่ ‘Eccentric’ อ้างอิงโดยเฉพาะถึง สิ่งที่แปลกประหลาด หรือที่แตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่เป็นตามปกติ

‘His musical compositions were innovative but eccentric.’

‘Famed for his eccentric spelling.’

ส่วน ‘Outlandish’ ชี้แนะความเป็นสิ่งประหลาดหรือแปลกอย่างพิลึก

‘The partygoers wore outlandish costumes.’

‘Outlandish brightly colored clothes.’


โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)