หัวข้อวันที่ 12 ชีวิตนักศึกษาฝึกสอนวันที่ 3 สัปดาห์ที่ 3 ( วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559)

กิจกรรมเช้าทุกครั้งที่ต้องทำเป็นประจำก็คือการควบคุมเด็กนักเรียนเข้าแถว การควบคุมเด็กนักเรียนโตบางครั้งก็ควบคุมง่ายนะ แต่บางครั้งก็ควบคุมยากเลยทีเดียวจะต้องใช้คำพูดในการช่วยควบคุม ทุกครั้งที่เข้าแถวเด็กนักเรียนจะชอบแตะเนื้อตัว เหมือนขอให้ได้สัมผัสแค่นี้ก็พอใจแล้ว ก็ไม่ได้ว่าอะไรความสุขเล็กๆของเด็ก บางครั้งทุกครั้งที่เดินผ่านก็จะพูดออกมาว่าครูครับทำไมครูไม่ใส่แว่นถามจนขี้เกียจตอบรู้ไหมค่ะเด็กๆ ทีตอนใส่แว่นก็ถามทำไมครูไม่ถอดแว่น ถามเยอะจริงๆนะเด็กๆ

เช้านี้ได้รับมอบหมายให้ควบคุมเด็กนักเรียนชั้นป.5/1ค่ะ ก็มาควบคุมก่อนทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 และเมื่อถึงเวลาของการสอนในวันนี้ก็เด็กๆก็ตั้งใจเรียน พูดสนทนากันอย่างตั้งใจ ตามโครงสร้างของประโยคที่ได้สอนหลังจากนั้นก็มาช่วยงานห้องธุรการลงข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักส่วนสูงของเด็กนักเรียน ทั้งหมดโรงเรียน คิดเลยว่าทำไมงานครูมันเยอะอะไรแบบนี้ แต่ประสบการณ์จะทำให้เราได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะ เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ให้เยอะๆ

พักเที่ยงก็มาช่วยงานโรงเรียนโดยการถ่ายรูปให้สภานักเรียนใหม่เพราะเมื่อวานผิดพลาดเล็กน้อยค่ะเสร็จสิ้นก็มาลงข้อมูลของเด็กนักเรียนต่อค่ะ แล้วคาบบ่ายในวันนี้ก็ทำการสอนชั้นป.5 เกี่ยวกับกฎของเมนเดลค่ะ พอมาถึงการแสดงวิธีทำเกี่ยวกับการตรวจสอบกฎเด็กนักเรียนงง กันสุดๆ เราก็เริ่มอธิบายเด็กนักเรียนใหม่เพราะต้องให้เข้าใจค่ะ จนหมดคาบเด็กก็เข้าใจขึ้นค่ะ บางคนก็ไม่ไปเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะให้ครูสอนให้เข้าใจ การสอนเด็กต้องใจเย็นๆค่ะต้องใส่ใจเด็กๆทุกคน เจนเด็กได้ครูก็ถือว่าการสอนประสบความสำเร็จแล้ว

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของทางโรงเรียนได้ดำเนินมาจนถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์วันนี้ทำการวาดภาพค่ะ ก็เด็กๆตั้งใจทำงานกันอย่างตั้งใจสมกับเป็นเด็กสันป่าสักวิทยา

สมบูรณ์จริงๆเด็กน้อยของเรา มาถ่ายรูปให้เพื่อลงสมัครสภานักเรียน

ทบทวนนอกรอบให้กระจ่างกับเรื่องการถ่ายลักษณะทางพันธุกรรมรุ่นสู่รุ่น

กางปีกในห้องเรียน เด็กชายเปตอง เอฟ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"ความเห็น (0)