เสือฟ้องความเน่าเฟะ

เสือฟ้องความเน่าเฟะ

ข่าวเสือวัดหลวงตาบัว ที่นี่ บอกอะไรเรา ผมตีความว่ามันบอกเราว่า ที่วัดเลี้ยงและขยายพันธุ์เสือ ก็เพื่อสนองกิเลส เพื่อค้ากำไรงาม เป็นความร่วมมือระหว่างพระกับฆราวาส

ข่าวนี้ ก็บอกเราว่า เป็นความร่วมมือระหว่างฆราวาสกับพระ เพื่อสนองกิเลส และสร้างความสับสนในสังคม ว่าวัดดี พระดี เป็นอย่างไร

พระพุทธศาสนาที่แท้มุ่งลดละกิเลสของคน แต่มีพระและวัดที่มุ่งสนองหรือเพิ่มกิเลสคน ใช้กิเลสคนเป็นเครื่องมือ คนไม่รู้เท่าทันก็ตกเป็นเหยื่อ คนที่สมคบกันหาประโยชน์มีทั้งพระและฆราวาส

วิจารณ์ พานิช

๓ มิ.ย. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (2)

บาปกรรมมากเลยค่ะ Tiger temple ที่โด่งดังไปทั่วโลก

boon
IP: xxx.158.165.142
เขียนเมื่อ 

ตราบใดที่ยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพาน ก็ไม่มีใครผ่านพ้นกิเลสมารไปได้ แต่พระธรรมคำสั่งสอนยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลาย ความหนักแน่นต่อพระพุทธศาสนาจะพาชีวิตและชาติรอด