บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กิเลส

เขียนเมื่อ
82
เขียนเมื่อ
96 1
เขียนเมื่อ
95
เขียนเมื่อ
53
เขียนเมื่อ
97
เขียนเมื่อ
126
เขียนเมื่อ
169 2 2
เขียนเมื่อ
201
เขียนเมื่อ
238 7 2