บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กิเลส

เขียนเมื่อ
205
เขียนเมื่อ
207 1
เขียนเมื่อ
187
เขียนเมื่อ
113
เขียนเมื่อ
156
เขียนเมื่อ
181
เขียนเมื่อ
231 2 2
เขียนเมื่อ
266