วันที่ 11 วันรับบัว 59 (31 พฤษภาคม 2559)

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันรับบัว เพื่อสร้างความรัก ความผูกพันและความสามัคคีระหว่างนักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนเก่า ตลอดจนต้อนรับคุณครูใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เข้ามาสอนที่โรงเรียนในปีการศึกษานี้

โดยกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร กล่าวต้อนรับและให้โอวาท พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ รับการโปรยดอกไม้จากผู้บริหาร

ขอบคุณรูปภาพจากเฟซบุ๊กโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

จากนั้นเดินลอดซุ้มนักเรียนจำนวนมาก มีการปะแป้ง ได้รับขนมและนักเรียนติดสติ๊กเกอร์ให้ที่เสื้อ

ขอบคุณรูปภาพจากเฟซบุ๊กโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

กิจกรรมในวันนี้ก่อให้เกิดความประทับใจในความรักความอบอุ่นของเราชาวบัว จากการเดินผ่านนักเรียนทำให้รู้สึกถึงความผูกพัน นักเรียนมีการจับไม้จับมือทั้ง ๆ ที่เราก็ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่ทำให้รู้สึกสุขใจและมีความสุข ถึงแม้ว่ามีโอกาสอยู่ ณ ที่แห่งนี้เพียงแค่ไม่กี่เดือน สัญญาว่าจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน จะตั้งใจและทุ่มเทให้กับหน้าที่การสอน

ขอบคุณรูปภาพจากภัณฑิรา ศรีใจ

เสร็จจากกิจกรรมวันรับบัวก็มาทำหน้าที่สอน คาบนี้สอนร่วมกับครูพี่เลี้ยง (Team Teaching) ช่วยกันถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน จัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูพี่เลี้ยงถือเป็นครูต้นแบบที่ดี คอยสอนและแนะนำในสิ่งที่จะเกิดผลดีแก่ตัวนักเรียน เวลาที่ฉันมีโอกาสสังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยงก็จะจดบันทึกเทคนิคการสอน คำพูดที่ครูใช้กับนักเรียน ตลอดจนบุคลิกท่าทางขณะทำการสอนเพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้ในการสอนครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)