เก้าวิธีในการทบทวนคำศัพท์โดยการใช้แผ่นกระดาษ (Nine ways to revise English vocabulary using slips of paper)


ทุกวันนี้ ดูเหมือนว่าจะเป็นการง่ายที่จะทำแผนการสอน ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือต่างๆได้ เพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเตอร์เน็ทในชั้นเรียน แต่ในขณะที่เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการสอน แต่ในบางครั้งก็อาจเกิดปัญหาบางประการ และทำให้พวกครูผิดหวัง เช่น จู่ๆสัญญาณไวไฟอาจหยุด หรือไม่ก็จะมีการปิดคอมพิวเตอร์ (ผมเอาเดาว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าดับ) ซึ่งอาจทำให้เวลาใน 1 ชั่วโมงสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ และยิ่งไม่มีแผนสำรองไว้ด้วยก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่

วิธีการหนึ่งในการรับมือกับปัญหานี้ ก็คือใช้แผ่นกระดาษรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งครูทุกคนมี กิจกรรมที่จะนำเสนอในที่นี้ ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลย

การใช้แผ่นกระดาษเพื่อการทบทวนคำศัพท์

1. สำหรับกิจกรรมนี้ จงเลือกคำศัพท์ที่คุณต้องการจะทบทวน และเขียนคำแต่ละคำหรือสำนวน (expression) แต่ละอันลงในแผ่นกระดาษ เมื่อคุณพร้อม จงเลือกกระดาษมา 1 แผ่น พร้อมกับบอกนิยาม, คำเหมือน, คำตรงกันข้าม ฯลฯ นักเรียนคนแรกที่เดาคำศัพท์ได้ถูกต้อง จะได้คำศัพท์แผ่นนั้นไป ผู้ชนะคือนักเรียนที่ได้แผ่นกระดาษมามากที่สุด บางครั้งคุณอาจเขียนลำดับที่ (a point value) ไว้ในกระดาษแต่ละแผ่นว่า ที่ 1, 2, หรือที่ 3 ซึ่งแล้วแต่ความยากของคำหรือสำนวน

2. ในบางครั้งคุณอาจทบทวนเรื่องการออกเสียง นี่เป็นกิจกรรมที่ท้าทาย เพราะนักเรียนจำเป็นต้องคุ้นเคยกับสัญลักษณ์การออกเสียง (phonetic symbols) ให้เขียนคำอ่านที่เป็นสัญลักษณ์การออกเสียงไว้ในแผ่นกระดาษ และต้องใหญ่พอที่จะนักเรียนสังเกตเห็น จงทำตามกระบวนการในข้อ 1 แต่ให้แสดงแผ่นกระดาษมากกว่าการนิยาม.

3. จงให้แผ่นกระดาษกับนักเรียนทุกคน แผ่นกระดาษแต่ละอันจะมีคำที่แต่งต่างกันซึ่งจำเป็นมีการทบทวน ให้เวลาสำหรับนักเรียนในการอธิบายความหมายของคำแต่ละคำ การให้เวลาเป็นความจำเป็นที่จะให้กิจกรรมนี้มีความคล่องแคล่วและมีชีวิตชีวา ให้นักเรียนแต่ละคนอธิบายคำของพวกเขาในชั้นเรียน นักเรียนคนแรกที่เดาคำศัพท์ได้ถูกต้อง จะได้แผ่นกระดาษนั้นไป ในบางครั้งคุณต้องช่วยเหลือนักเรียนระหว่างทางเพื่อช่วยให้กระบวนการนี้สำเร็จ และคุณควรจะเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการสาธิต

4. นี่เป็นกิจกรรมแบบผสมผสาน (mingle activity) ให้นักเรียนแต่ละคนมีกระดาษคนละแผ่น พร้อมกับคำที่แตกต่างกันเพื่อการทบทวน (หรืออาจเลือกทางอื่น เธอสามารถที่จะให้กระดาษเปล่าๆ แล้วให้นักเรียนเลือกคำที่จะทบทวนขึ้นมา) ก่อนที่กิจกรรมนี้จะเริ่มต้น จงให้แน่ใจว่าเด็กๆของคุณรู้วิธีที่จะอธิบายคำของตน จงให้นักเรียนยืนขึ้น และให้พูด และอธิบายคำของตนกับบุคคลที่อยู่ข้างๆ บอกให้เด็กแต่ละคนอย่าให้ใช้อวัจนภาษา (gestures) หรือแม้แต่เสียงในการนิยามคำศัพท์ของตน เมื่อนักเรียนสามารถเดาความหมายได้ ให้นำแผ่นกระดาษของตนไปร่วมกับแผ่นกระดาษอื่นๆ และค้นหาคู่ของตนต่อไป

5. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มประมาณ 2-3 กลุ่ม ขอให้กลุ่มของพวกตนตั้งชื่อ จงเขียนชื่อของแต่ละกลุ่มลงบนกระดานเพื่อเขียนคะแนน วางแผ่นกระดาษที่มีคำเพื่อการทบทวนโดยการคว่ำแต่ละแผ่นไว้บนโต๊ะ และขอให้เด็กแต่ละทีมเข้ามาตอบการแข่งขัน (hot seat) เด็กเหล่านี้มีเวลาแค่หนึ่งนาทีในการอธิบายคำศัพท์ให้ได้มากที่สุดแก่ทีมของตน (ห้ามบอกคำหรือประเภทของคำ) หลังจาก 1 นาทีล่วงไปแล้ว ให้คะแนนกับคำที่เด็กๆทายถูก ต่อมาก็ทำกับนักเรียนกลุ่มอื่นๆด้วยวิธีเดียวกัน ถ้าอยากให้มีความสนุกมากกว่านี้ จงใช้นาฬิกาจับเวลา

จงใช้แผ่นกระดาษในการฝึกปฏิบัติคำศัพท์เพื่อการเขียน

ทุกวัน พวกเราให้คำศัพท์ตัวใหม่ๆกับนักเรียน และถึงแม้ว่าพวกเราจะให้เด็กๆทบทวนคำศัพท์ที่บ้าน หรือไม่ก็ทำแบบฝึกหัดทบทวนคำศัพท์ในชั้น แต่พวกนักเรียนจะพบว่ามีความยากในการพูดหรือการเขียน ด้วยการตระหนักรู้ในเรื่องนี้ ฉันจึงได้ออกแบบกิจกรรมนี้ไว้

  1. ในบอร์ดสำหรับชั้นเรียน จงติดแผ่นกระดาษที่มีคำที่คุณต้องการให้เด็กได้ใช้ จงเขียนคำที่มีขนาดใหญ่จนเด็กๆมองเห็นได้ในระยะไกล ฉันขอเสนอให้มีอย่างน้อยสัก 20 คำ อาจเป็นกริยา, กริยาวลี (phrasal verb), สำนวนที่เป็นสุภาษิต (idiomatic expression), ตัวเชื่อมต่างๆ (connectors) ฯลฯ

จงจัดเด็กๆให้เป็นคู่ หรือสามก็ได้ บอกพวกเขาว่าจะต้องเขียนเรื่องสั้นโดยใช้คำเหล่านี้ บอกนักเรียนว่าจะต้องใช้คำอย่างน้อย 10 คำ ที่เขียนไว้ในบอร์ด บอกให้พวกเขายืนขึ้น และไปดูที่คำเหล่านี้เป็นทีม อภิปราย และคิดโครงร่างแรกไว้ในใจ บอกกับเด็กๆว่าระหว่างการทำ พวกเขาสามารถที่จะละทิ้งคำเหล่านี้ และเลือกคำใหม่ได้

ให้กระดาษสีสำหรับเด็กๆแต่ละกลุ่ม และขีดเส้นใต้คำศัพท์ที่พวกเขาเลือกมาใช้ เรื่องราวที่เด็กเขียนมาจะติดไว้ในบอร์ด เพื่อให้เด็กๆทุกคนได้อ่าน และออกเสียงว่าชิ้นใดดีที่สุด ให้เวลา 30 นาทีในการเขียนโครงร่างครั้งแรก และอีก 15 นาที เพื่อการเขียนที่สมบูรณ์


7. ถึงแม้ว่ากิจกรรมประเภทการแปลจะเป็นสิ่งที่ล้าสมัย แต่ฉันค้นพบว่าสิ่งนี้จะใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กที่แก่ๆ แบบฝึกหัดการแปลที่จะนำเสนอขึ้นมานี้จะเป็นสิ่งที่สนุกในชั้นที่ใช้ภาษาแม่ (monolingual class) ให้นักเรียนทำงานเป็นคู่ และให้เด็กๆได้รับแผ่นกระดาษเปล่าเพื่อเขียนประโยค ในบอร์ด นำเสนอประโยคที่คุณต้องการให้เด็กๆแปล ให้เวลาประมาณ 2 นาทีในการเขียนประโยค กระตุ้นให้นักเรียนเขียนประโยคให้ใหญ่พอที่คุณจะเห็นได้แม้มองจากที่ไกล เมื่อหมดเวลา ขอให้นักเรียนได้แสดงประโยคเพื่อให้คุณและคนอื่นๆได้เห็น การแปลที่ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน ประโยคที่มีข้อผิดจะใช้ในการแก้จะเป็นคู่หรือกลุ่มก็ได้ นอกจากนี้อาจมีการอภิปราย หรือใช้เป็นการสะท้อนย้อนกลับกับชั้นเรียน (whole-class feedback)

จงใช้แผ่นกระดาษในการฝึกคำศัพท์ใหม่สำหรับกิจกรรมการพูด

8. นี่เป็นกิจกรรมตอนจบของชั้นเรียนที่ยึดหัวข้อเป็นหลัก (topic-based lesson) อธิบายกับเด็กๆว่าพวกเขาต้องทำกิจกรรมเพื่อการพูด ระหว่างนั้นคุณให้แผ่นกระดาษ ที่มีคำที่เป็นความลับอยู่ (secret word) ต่อมาจัดนักเรียนออกเป็นคู่ และให้คำถามจำนวน 10 คำถามเพื่อการพูดถึงหัวข้อที่มีความหลากหลาย (various topics) เมื่อพวกเขาเริ่มพูด ให้แผ่นกระดาษที่มีคำที่เป็นความลับให้แต่ละกลุ่ม นักเรียนที่เป็นคู่เริ่มคุยกันถึงคำถามแรก จุดประสงค์ของเกมนี้คือการแนะนำคำที่เป็นความลับในการสนทนา ตั้งเวลา และบอกนักเรียนว่าพวกเขาจะต้องใช้คำที่กำหนดให้ในเวลาที่กำหนด (ประมาณ 3-4 นาที) เมื่อหมดเวลา นักเรียนต้องเดาคำที่เป็นความลับของนักเรียนคนอื่นๆ ให้คำถามที่แตกต่างกันในข้อสอง หรือกระจายคำที่เป็นความลับกับคู่ที่แตกต่างกัน ดำเนินการอย่างนี้ด้วยคำถามอันใหม่

9. จงติดแผ่นกระดาษที่มีคำหรือสำนวนที่ต้องการทบทวนไว้ในห้อง เช่น หัวข้อความสัมพันธ์ ขอให้เด็กๆแต่ละคนทำงานเป็นคู่ และมอบภาพถ่ายเอกสาร (photocopy) ที่เกี่ยวข้องกับคำถาม 10 คำถามเกี่ยวกับหัวข้อ ขอให้แต่ละคู่ยืนอยู่ข้างๆกับแผ่นกระดาษ แบบฝึกหัดนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การคุยเกี่ยวกับคำถาม และต้องเกี่ยวข้องกับคำบนบอร์ดด้วย นักเรียนจะหมุนไปตามเข็มนาฬิกา เพื่อไปสู่คำต่อไป และทำอย่างเดียวกันกับคำถามข้อที่ 2 จงให้เวลาแต่ละคำถามประมาณ 4 นาที


แปลและเรียบเรียงจาก

Cristina Cabal. Nine ways to revise English vocabulary using slips of paper

https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/nine-ways-revise-english-vocabulary-using-slips-paper?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

หมายเลขบันทึก: 607567เขียนเมื่อ 31 พฤษภาคม 2016 11:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 พฤษภาคม 2016 11:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี