การจัดการความรู้  ต้องลอง  ต้องลงมือทำ จึงจะเกิดการเรียนรู้