แลกเปลี่ยนเรียนรู้......."การประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย" (ข้อมูล..กรมสุขภาพจิต บริการ1667 )

ถ้าหากพบว่าบุคคลมีแผนการชัดเจนและเคยมีความพยายามลงมือกระทำมาแล้ว การที่เขาจะทำการปลิดชีพในครั้งนี้ก็จะมีโอกาสสูงมาก ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือควรต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ระบายความคิดความรู้สึกให้มากที่สุดและหาทางดึงเขาออกจากสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เขาลงมือกระทำ   และบางรายอาจจะไม่ได้ส่งสัญญาณให้คนใกล้ชิดสังเกตได้ง่ายนัก  แต่จะมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ต้องใส่ใจสังเกตเอง เช่น การดำเนินชีวิตผิดปกติไปจากเดิม  ไม่กินไม่นอน  ภาวะอารมณ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ก่อนหน้านี้เผชิญกับความสูญเสีย  หรือผิดหวังอย่างรุนแรง

**การพูดคุยเพื่อประเมินความคิด ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  เป็นสิ่งที่ควรกระทำและถือเป็นการช่วยเหลือที่ดี  หากสนใจฟังวิธีการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม สามารถกดโทรฯหมายเลข 4214 เพื่อรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานสุขภาพจิตได้**