สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง

แสดงสัญญาต่างๆ ที่ใช้ในการทำธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง ไม่ว่าจะเป็นสัญญาประกันภัย, หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น

 

 

สัญญา คู่กรณี หมายเหตุ
1. จดทะเบียนบริษัท-หนังสือรับรอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดตั้งบริษัท จำกัด
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการมี
    รายได้เกิน 1.8 ล้านต่อปีมีหน้ามีหน้าที่
    ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ใบวางบิล ผู้ประกอบการที่ให้บริการหรือสินค้า เสนอซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการรายอื่น
4. ใบเสนอราคา ผู้ประกอบการที่ให้บริการหรือสินค้า เสนอซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการรายอื่น
5. สัญญาซื้อขาย บริษัทคู่ค้า ติดต่อซื้อวัตถุดิบ, สินค้า
6. สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร บริษัท ที่ให้บริการใช้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมาใช้ในสำนักงาน
7. สัญญาเช่าโกดังสินค้า บริษัท ที่ให้เช่าโกดังสินค้า เช่าโกดังสำหรับเก็บสินค้า
8. สัญญาจ้างขนส่งหรือลำเลียงวัสดุสิ่งของ บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจขนส่ง จ้างขนส่งสินค้าเพื่อส่งออก
9. หนังสือมอบอำนาจ สำนักงานต่างๆ ในกรณีที่ติดต่อกับราชการ เช่น การต่อสัญญา
10 หนังสือสัญญาจ้างพนักงานประจำ พนักงานประจำ เพื่อจ้างพนักงานประจำ
11. หนังสือเลิกจ้าง พนักงานประจำ เพื่อเลิกจ้าง
12. สัญญาค้ำประกันการทำงาน พนักงานประจำ

เพื่อค้ำประกันการทำงาน

เพิ่มเติม

- สัญญาประกันชีวิต คู่กรณี พนักงาน ทำกับ บริษัท ประกันชีวิต

- สัญญาประกันวินาศภัย คู่กรณี ชีวิตและสิ่งของที่เสียหาย ทำกับ บริษัท ประกันภัย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน benyapa_mut23_business law

คำสำคัญ (Tags)#สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋อง

หมายเลขบันทึก: 60735, เขียน: 17 Nov 2006 @ 21:22 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)