การเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน(Tacit Knowledge) เป็นความรู้แบบนามธรรม​​

การเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ

ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน(Tacit Knowledge) เป็นความรู้แบบนามธรรม


นายซารอน ซีเดะ

เปิดร้านขายโทรศัพท์มือ2

การเลือกซื้อโทรศัพท์ควรคำนึงถึง?

1.ความทนทาน

2.ดีไซท์ของโทรศัพท์

3.ระบบปฏิบัติการในโทรศัพท์

4.การรับประกันหรือเวลาของประกัน


นายซาอุดี แวสะแม

เปิดร้านขายโทรศัพท์

การเลือกซื้อโทรศัพท์ ควรคำนึงถึง?

1.งบประมาณที่มี

2.ยี่ห้อหรือข่ายของโทรศัพท์

3.ความทนทานของรุ่นที่อยากได้

4.ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์


นายซอรีฟ อีซอ

การเลือกซื้อโทรศัพท์ควนคำนึงถึง?

1.ระบบปฏิบัติการที่ใช้

2.การดีไซท์ของโทรศัพท์

3.ความทนทานของโทรศัพท์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โทรศัพท์มือถือความเห็น (0)