ศุกร์ที่สุข (27 พฤษภาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันศุกร์ที่สุข...

หลายๆสิ่งที่เกิดในวันนี้ล้วนเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่ทำให้ตัวเรามีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแม้กระทั้งการทำงานร่วมกับคุณครูประจำการก็ตามต่างก็เป็นการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ เช่นในวันนี้กิจกรรมหน้าเสาธงซึ่งเป็นกิจกรรมประจำวันที่ทางโรงเรียนสันป่าสักวิทยาได้จัดขึ้น แต่ที่พิเศษ คือ วันนี้เป็นวันศุกร์ทางโรงเรียนมาการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองทั้งครูและนักเรียนต่างสวมใส่ ซึ่งชุดพื้นเมืองของโรงเรียนสันปาสักวิทยาคือ สีประจำโรงเรียน คือ สีม่วง-ขาว นักเรียนหญิงและชายสวมใส่แล้วมีความงดงามแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโรงเรียนสันป่าสักวิทยา

กิจกรรมการเรียนการสอน วันนี้มีสอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป. 1ในเรื่องการนับวันและเดือน นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเป็นอย่างดีและวันนี้มีการใช้ เพลงวันในการนำเข้าสู่บทเรียน เด็กนักเรียนจะให้ความสนใจและร่วมร้องเพลงพร้อมกับแสดงท่าทางประกอบ

บรรยากาศของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชั้น ป.1 เรื่อง วันและเดือน


นักเรียนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการเรียนเป็นอย่างดี และสามารถตอบคำถามของครูผู้สอนได้เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงประวัติศาสตร์ทำให้ได้ข้อคิด คือ การสอนเด็กให้เข้าใจต้องให้เด็กได้เห็นภาพจริง ไม่สอนแต่ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว ต้องเอาสิ่งที่ใกล้ตัวของนักเรียนมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ของนักเรียน

และวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.1/2 วันนี้ได้ให้ทำกิจกรรมตอบคำถามและระบายสีเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธ นักเรียนโดยส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการทำงาน ทำงานส่งทันตามเวลาที่กำหนด

และชั่วโมงสุดท้ายของชั้น ป.1-3 จะเป็นกิจกรรมชุมนุม ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเรียนชุมนุมและได้พบปะนักเรียนในชุมนุมที่ตนเองได้รับผิดชอบ คือ ชุมนุมศิลปะร่วมกับคุณครูพิมลพรรณ นักเรียนชั้น ป.1-3 ที่อยู่ในชุมนุมศิลปะวันนี้มีกิจกรรมฝึกระบายสี โดยมีคุณครูพิมลพรรณเป็นผู้บรรยายและสาธิตการระบายสี ส่วนข้าพเจ้าทำหน้าที่เป็นควบคุมนักเรียนในระหว่างการทำกิจกรรมระบายสี ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำข้อตกลงร่วมกับนักเรียนในชุมนุมซึ่งมีทั้งนักเรียนที่หลากหลายชั้น คือ

  • ใช้ระบบพี่ดูแลน้อง
  • รักษาความสะอาด
  • ทำงานให้เป็นระเบียบ

วันนี้มีงานที่ได้รับมอบหมายจากคุณครูประจำการให้ไปจดสถิติการมาเรียนของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 พร้อมกับสรุปยอดจำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ของโรงเรียนสันป่าสักวิทยา

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานในวันนี้ทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการทำงานช่วยครูประจำการก็ตามล้วนมีความสำคัญที่จะทำให้เรามีประสบการณ์ในการเรียนรู้และการทำงานได้ แม้ว่าสิ่งที่ได้ทำอาจเป็นงานที่เล็กๆน้อยๆก็ตาม งานทุกงานย่อมมีคุณค่า หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปคงไม่สมบูรณ์

เห็นรอยยิ้มของนักเรียนก็ทำให้มีสุข

27 พ.ค.59

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)