รวบรวมความรู้จาก (Tacit knowledge)

ข้อคำถาม : มีเทคนิคอะไรบ้างในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง

ความรู้จาก (Tacit knowledge) โดย ร้านขายผลไม้ข้างหอ
ร้านนี้เจ้าของร้านชื่อ ป้าจันทร์ พิกัดร้าน ทางไปรึมบึงขุนทะเล
การปลูกมะพร้าวน้ำหอม ควรปลูกบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ำ เพราะมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก โดยเฉพาะช่วงปีแรกที่ปลูกต้องให้น้ำอย่างเพียง ส่วนใหญ่จะปลูกมะพร้าวน้ำหอมตามคันบ่อเพราะนอกจากจะใกล้น้ำแล้ว ยังเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ โดยจะมีวิธีการปลูกและการจัดการเหมือนปกติธรรมดาทั่วไป จะต่างกันบ้างก็อยู่ที่เทคนิคการผลิตเฉพาะบุคคล
**เคล็ดลับมะพร้าวน้ำหอมลูกดก
ให้ใส่เกลือลงไป 1 กิโลกรัม ในหลุมปลูก ขนาด 50*50 ซม. จากนั้นให้นำมูลสัตว์หรือ แกลบเทลงในหลุมที่จะทำการปลูกมะพร้าว เพื่อให้เป็นปุ๋ยและช่วยปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

ความรู้จาก (Tacit knowledge) โดย ร้านขายน้ำมะพร้าวน้ำหอมหน้าเกาะลำภู
“คุณลุงจิรศักดิ์ รัตนทองดี สวนอยู่ที่ อ.เมือง ต.บางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี บอกถึงเคล็ดลับของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลูกดก น้ำหอมหวาน และออกลูกตลอดทั้งปีว่า มีเทคนิคง่ายๆ คือ ต้องให้ถึงน้ำซึ่งสำคัญมาก จะใช้วิธีติดสปริงเกอร์ หรือวิธีใดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ แต่ละต้นจะใส่ปุ๋ยคอกขี้วัวแห้งปีละ 1 กระสอบหลังปลูกเพียงแค่ 3 ปี มะพร้าวน้ำหอมก็จะเริ่มให้ผลผลิต และมากขึ้นเรื่อยๆ ในปีต่อไป เพราะต้นสมบูรณ์ ซึ่งมะพร้าวน้ำหอมในสวนแต่ละต้นจะได้ผลผลิตประมาณ 200 ลูกต่อต้นต่อปี

***เทคนิคอีกอย่างคือ หากทำได้ให้เลี้ยงผึ้งไว้ในสวนมะพร้าวเพื่อช่วยผสมเกสร โดยเลี้ยงผึ้ง 1 รังต่อมะพร้าวน้ำหอม 15 ต้น ซึ่งจะยิ่งช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น****

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปลูกมะพร้าวน้ำหอมความเห็น (0)