160526-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Stay & remain & stop

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Stay & Remain & Stop.

(CCD) อธิบาย การใช้ กริยา “STAY” และ “REMAIN”

บ่อยครั้ง ทั้ง ‘stay’ และ ‘remain’ ใช้ในความหมายเดียวกัน

โดยที่ ‘Remain’ มีความเป็นทางการ มากกว่า ‘stay’ ว่า “ยังคงอยู่ในภาวะเฉพาะนั้นต่อไป

‘Oliver remained silent.’

‘I stayed awake all night.’

เมื่อใช้ให้หมายถึง “ยังคง ‘stay’ หรือ ‘remain’ ในสถานที่หนึ่ง หมายถึง มิได้ออกไปจากที่นั้น

‘I was all allowed to remain at home.’

‘Fewer women these days stay at home to look after their children.’

ถ้าบางสิ่งยังคง ‘exist’ คุณสามารถกล่าวว่า มันยัง ‘remain’ อย่าใช้ว่า ‘stay’

‘Even today parts of the old wall remain.’

‘The wider problem remains.’

ถ้าคุณ ‘stay ในเมือง/โรงแรม/หรือ บ้าน’ หมายถึง “คุณอยู่ที่นั่นเป็นห้วงเวลาสั้นๆ”

‘How long can you stay in Brussels?’

‘She was staying in the same hotel as I was.’’

ข้อควรระวัง ในความหมายข้างต้น อย่าใช้ ‘remain’


(CCD) อธิบาย การใช้ กริยา “STOP”

ปกติใช้เพื่อกล่าวว่า บางคนไม่ได้ทำบางสิ่งอีกต่อไป

โดยที่ ตามหลัง ‘stop’ สามารถใช้ รูป ‘-ing’ หรือ ‘infinitive’ โดยมีความหมายต่าง

ถ้า คุณ ‘stop doing’ บางสิ่งที่เวลาหนึ่ง หมายถึง คุณไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปหลังเวลานั้น

‘We all stopped talking.’

‘He couldn’t stop crying.’

ถ้า คุณ ‘stop to do’ บางสิ่ง หมายถึง คุณ ‘interrupt’ สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เพื่อทำบางสิ่งอย่างอื่น

ตัวอย่างเช่น ถ้าบางคน ‘stop’ ขณะที่พวกเขากำลังเดินไปที่บางแห่ง เพื่อชมทิวทัศน์ จากนั้นจึงเดินต่อไป

คุณสามารถ กล่าวว่า ‘She stopped to admire the view.’

‘The man recognized him and stopped to speak to him’

‘I stopped to tie my shoelace.’

ถ้าคุณถูกขัดขวางจากการทำบางสิ่ง คุณอาจกล่าวว่า “บางสิ่งได้ ‘stops you doing it’ หรือ ‘stops you from doing it.’

‘They tired to stop me coming.’

‘How do you stop a tap dripping.’

‘Nothing was going to stop Elena from being a writer.’

ข้อควรระวัง อย่ากล่าวว่า “บางสิ่ง ‘stops somebody to do something’”

เช่น อย่ากล่าวว่า “How do you stop a tap to drip?’


(WCD) อธิบาย การใช้

คำพ้องความหมาย ของ ‘STOP’ คือ ‘Arrest’ ‘Check’ ‘Halt’

ที่ต่างแสดงนัย ของการเป็นเหตุให้หยุดการเคลื่อนที่ หรือความก้าวหน้า โดยที่

“STOP” = เป็นคำทั่วไปสำหรับแนวคิด เช่น ‘stop a clock’

“ARREST” = ปกติ อ้างอิง การหยุด ด้วยการใช้การบังคับอย่างทันทีหรือเต็มที่ เช่น ‘to arrest development’

“CHECK” = แสดงนัย การทำให้หยุด ทันที/บางส่วน/ชั่วคราว เช่น ‘to check a trotting horse’

‘HALT” = หมายถึง การหยุดชั่วคราว เช่น จากการออกคำสั่ง ‘to halt a company of soldiers.’


โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)