วันที่ 9 ตักบาตรต้นไม้ 19052559

เช้าวันนี้หลังจากเข้าแถวเสร็จ โรงเรียนของเรามีการจัดกิจกรรมตักบาตรต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชาก่อนอื่นก็ต้องเตรียมเด็ก ๆ หน้าชั้นเรียน

เด็กตัวน้อย ถือต้นไม้ มาร่วมบุญ ขอให้หนุนนำเด็กน้อยสู่สุขสรรค์
มีความสุขชื่นมื่นทุกคืนวัน ครูจะคอยแบ่งปันให้เด็กดี

เจ้าตัวน้อย ลูกครึ่งออส หัวใจไทย ยิ้มของเจ้า สดใส ดังอาทิตย์
ครูจะสอนสั่งให้เจ้ารู้ถูกผิด จะให้เจ้าคอยคิดคอยทำดี


หลังจากที่เก็บลิงซนทั้งหลายแล้ว ก็พาเดินลงไปเพื่อเตรียมทำพิธีตักบาตรต้นไม้ บริเวณหน้าอาคารรวีปราชญ์
โดยนักเรียนทุกคนได้เตรียมพันธุ์กล้าไม้ต่าง ๆ เช่น พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือ พืชผักสวนครัว
ทางโรงเรียนได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดหัวฝายเป็นผู้รับบิณฑบาตร กิจกรรมตักบาตรต้นไม้นี้ โรงเรียนได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังสร้างความร่มรื่นให้เมืองเชียงใหม่
อีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่น้องอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

ดอกไม้ส่วนใหญ่ที่นักเรียนเตรียมมาจะเป็นดอกมะลิกับดอกพุด

ผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน

หลังจากเสร็จกิจกรรมก็แยกย้ายกันเรียนตามปกติ

วันนี้เราได้สอนคณิตศาสตร์ 3 คาบติด เนื่องจากครูท่านอื่นแกมาขอแลกคาบสอน
การสอน 3 ชั่วโมงติด เราต้องหากิจกรรมที่ให้นักเรียนทำที่นอกเหนือจากแผนการจัดการเรียนรู้
เพราะการที่อยู่กับเรานานเกินไปทำให้นักเรียนเบื่อ เเต่ดีที่การอยู่หอ ว่าที่คุณครูโต้งชอบเอาเกมคณิตแบบลับสมองมาถามเสมอ
เลยเอาไปใช้กับเด็กบ้าง การเรียนการสอนจึงผ่านไปด้วยดี
วันอาจารย์มานิเทศ ก็เป็นเด็กดีแบบนี้นะลูกศิษย์ของครู ^^


แจกความสดใสน่ารักที่มีชีวิตค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจันทร์จิรา วงค์กา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)