โครงการนิสิต LA _ ๐๔ : วิธีการเตรียมไฟล์ Excel สำหรับกรอกคะแนนการเข้าเรียน


หลังจากทราบตารางปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว นิสิต LA ทุกคน ต้องไปพบอาจารย์ผู้สอน โดยเร็วที่สุด แนะนำตนเอง อธิบายหน้าที่ของนิสิต LA และตกลงกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับรายละเอียดในการทำงานต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนหรือร่วมกิจกรรมของนิสิต ให้ชี้แจงกับอาจารย์ดังนี้

๑) ขอไฟล์รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปในระบบระเบียน (reg.msu.ac.th) และดาวน์โหลดไฟล์มาได้ ไฟล์รายชื่อจะเป็นไฟล์ชนิด .rtf ที่เปิดได้ด้วยโปรแกรม microsoft word

๒) เมื่อได้ไฟล์รายชื่อแล้ว ให้นิสิต LA นำข้อมูลรายชื่อใส่ลงในโปรแกรม microsoft excel (ดูคลิปด้านล่าง) การบันทึกคะแนนด้วยไฟล์ excel จะทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ import คะแนน ลงในระบบระเบียนได้สะดวกและผิดพลาดน้อย
๓) ให้ทำการเช็คชื่อเข้าเรียนอย่างเข้มงวด โดยใช่เลข 1 กรณีมาเรียนหรือมาร่วมกิจกรรม เลข 0 กรณีขาดเรียนหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม เลข 0.5 กรณีสายเกินกว่า ๑๕ นาที และใส่ตัวอักษร "ล" สำหรับการลาโดยมีใบลาและหลักฐาน

ปัญหาที่พบในการเรียนการสอนที่ผ่านมา คือ การมาสายถึงกว่า ๒๐ เปอร์เซนต์ และขาดเรียนจำนวนมากในกรณีที่ไม่มีการเช็คชื่อเข้าเรียน หากทุกรายวิชาเข้มงวดและกวดขันเรื่องนี้ จะเป็นการฝึกวินัยเรื่องการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ และทำให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป ...

๔) ประกาศคะแนนให้นิสิตทราบอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อให้นิสิตแต่ละคนได้ตรวจสอบคะแนนเข้าเรียนและงานของตนเอง หากมีปัญหาเช่น งานหายไป ก็สามารถมาร้องเรียนได้ การประกาศให้นิสิตรู้สามารถทำได้หลายวิชา วิธีที่แนะนำคือ การสร้างกลุ่ม Facebook เพื่อสื่อสารกับนิสิต แล้วส่งไฟล์รูปหรือไฟล์ pdf ของคะแนนที่จะประกาศให้ทราบ อีกวิธีหนึ่งคือ การประกาศหน้าชั้นเรียน ก่อนอาจารย์ผู้สอนจะเริ่มสอน .... การประกาศคะแนนให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ จะลดปัญหาความไม่เข้าใจกัน และทำให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานได้ง่ายขึ้น

บันทึกต่อไป มาดูตัวอย่างแนวปฏิบัติในการตรวจเช็คชื่อครับ

คำสำคัญ (Tags): #นิสิต LA
หมายเลขบันทึก: 606888เขียนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2016 04:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 พฤษภาคม 2016 04:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี