ความวุ่นวาย...ยังไม่หายไป (18 พฤษภาคม 2559)

เปิดเทอม 3 วัน ... แต่ยังไม่เข้าที่

ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมมาได้ 3 วันแล้ว
ชั้น ป.1 ที่แสนจะหรรษา ก็นำพามาซึ่งความมึนงง มาอยู่เนืองๆ

ความวุ่นวายที่ 1 ... นักเรียนเพิ่มเติม
ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันในทุกโรงเรียนไหม
พอเข้าเรียนได้สัก 2-3 วันแล้ว ก็ยังมีนักเรียนเข้ามาเพิ่มในห้องเสมอ
ครูประจำชั้นจะต้องเพิ่มรายชื่อ ที่ละคน ต้องเปลี่ยนแปลงตารางเวร

ความวุ่นวายที่ 2 ... แผนการสอน (ไม่)ได้เรื่อง
จะเรียกว่าเป็นอาทิตย์ของการปรับแผนการจัดการเรียนรู้เลยก็ว่าได้
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เราคิดขึ้น ไม่ตรงกับความสนใจของเด็ก และเนื้อหาที่ใช้
ในแผนการเรียนรู้ก็ใช้เยอะเกินไป

ความวุ่นวายที่ 3 ... ครูน่ายักษ์ vs นักเรียนน่าหยิก
เข้าใจว่าเด็ก มีพลังงานในการเล่นสูงมาก และบางคนก็มีพฤตกรรมน่ายิก
ที่ทำให้ครู(ฝึกสอน)ต้องทำน่ายักษ์ และด้วยบุคลิก และน้ำเสียงที่ดัง
ในระดับที่ลิงน้อยๆ ต้องหยุดและหันมามอง จึงเป็นที่รู้กันดีของ ป.1
ว่า "ครูอัง เสียงดังมาก"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)