โมดูล 4 วิชา ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา​ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิตบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ม.เซนต์จอห์น

ในวันที่ 22 พ.ค.59 สำหรับ วิชา ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

จะว่าด้วย Module 4 The End of (Old) Leadership Theory In 21st Century

ขอให้ นศ.ป.เอก รุ่น 12 มซจ. ได้ ดูเอกสารการบรรยายไปล่วงหน้าก่อนวันสอน

เอกสารประกอบการบรรยาย ดร.ดนัย เทียนพุฒ : Module 4 The End of (Old) Leadership Theory

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Strategic Leadershipความเห็น (0)