JJ16V5_5 Mini UKM13 ต้อนรับ ว่าที่ อธิการ ป้ายแดง ที่ มนพ @ ริมโขง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย

Mini_UKM 13 จัดระหว่าง วันพฤหัส ที่ 16 มิถุนายน ถึง วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน เจ้าภาพ โดย มหาวิทยาลัยนครพนม ริมแม่น้ำโขง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถาบันอุดมศึกษา

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการดำเนินการจัดการความรู้

3. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ

4. เพื่อสนับสนุนการร่วมมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อ การแลกเปลียนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

5. เพื่อค้นคว้าแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการ ลปรร

( รูปภาพ Mini_UKm 11 ที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

วิทยากร

1) นางสาวอาภรณ์ แก่งวงศ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

2) ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

3) รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ

ส่งชื่อหรือสมัครออนไลน์ได้ท้ ี่ URL: http://qa.npu.ac.th/mini หรือ กรอกแบบตอบรับแล้วส่งมาที่ email : miniukm[email protected]

งานนี้ นี้ เจ้าภาพ มนพ จะมี ท่าน อธิการ ป้ายแดง รศ.ดร.ประวิตร เอราวรรณ์

Pre - workshop (2 กลุ่ม) ในวันพฤหัสที่ 16 มิถุนายน ห้องที่ 1 การจัดการความรู้ “มือใหมหัดขับ” โดย รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และ ห้องที่ 2 “เทคนิคการเขียน แผนยุทธศาสตร”์ โดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

JJ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( 160516)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา.....

ตัวนี้ สำคัญจริวๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ รศ ดร ประวิตด้วยครับ

วันที่ 16 มิย ต้องการผู้ช่วยวิทยากรไหมครับ