widal's test กับ weifelix test   ทุกวันนี้มันมีวิธีสำำเร็จรูปแล้วไม่ต้องไปทำวิธี aaglutination เหมือนแต่เดิม  ปัญหามันเกิดล่ะครับพี่น้อง บังเอิญมันบวกทั้งสองรายการตรวจเลย  ท่านหมอใหญ่ (ดูเรื่องหมอโฮจุนมากไป)  เลยคอมเมนแอนคอมเพลนมาว่าเป้นไปไม่ได้ อะไรจะเป็น 2 โรคได้ยังไง จะรักษาโรคไหนดีล่ะ

แล้วก็บอกว่า unrealiable แม๋มันเจ็บใจน่าดู  เลยจัดการทำวิธีเดิมไปให้ดู เลย widal test ": O = 160 H: 320

weifelix test OX2  ,OX 19 OX K =160 ทั้งหมดเลยทั้งสามตัว

อันนี้ก็ไร้คอมเพลนซะ ผมไปค้นในเนตหาการครอสรีแอคชันระหว่าง 2 โรคเนี่ย ( Scrub typhus และ Thyphoid ) หายังไงก็มะเจอเลย