GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

อนุภาคมูลฐาน

สัญลักษณ์นิวเคลียร์
     การจัดการเรียนรู้เรื่องอนุภาคมูลฐานของอะตอม  สิ่งที่เป็นปัญหาคือ  ผู้เรียนร้อยละ 30  ไม่เข้าใจการเขียนและการแปลความหมายของ "สัญลักษณ์นิวเคลียร์" ผู้สอนได้สอนเสริมความรู้  แต่แก้ไขปัญหาได้ไม่ถึงร้อยละ 10  จึงพยายามหาเทคนิควิธีสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนนำไปศึกษานอกเวลา  ผู้สอนได้สร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องอนุภาคมูลฐานของอะตอม  หลังจากให้ผู้เรียนนำไปศึกษา  ผลปรากฏว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ  สามารถเขียนและแปลความหมายของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ ได้ทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): อะตอม
หมายเลขบันทึก: 60623
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ยอดเยี่ยมครับผม ขอบคุณครับ

ความรู้เนื้อๆเลย