แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของ นางหัสดีพร พิมเสน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดศิลาชลเขต

ชุดที่ 1 (1).pdf๓.doc๓.doc๓.doc๓.doc๓.doc๓.docแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของ นางหัสดีพร พิมเสน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดศิลาชลเขต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)