สาว ๆ นักดนตรี : จิตรกรรมประติมากรรมการดนตรี

โดย วาทิน ศานติ์ สันติ (6/5/2559)

การประชันดนตรีระดับตำนานระหว่าง วงดนตรีหญิงล้วน 5 คน ทวารวดีส่งเข้าประกวด อายุราว 1,200 ปีมาแล้ว การแต่งกาย ผมยาว มีเครื่องสวมหัว ใส่ตุ้มหูใหญ่มากทำให้หูยานถึงบ่า ใช้ผ้าพาดกายสบาย ๆไม่สวมเสื้อ มารยาทงามนั่งพับเพียบเรียบร้อย

กับนักดนตรีวงหญิงล้วน 7 คนยุค รัตนโกสินทร์ส่งเข้าประกวด อายุ 234 ปีมาแล้ว แต่งกายแทบไม่ต่างกัน ผมสั้น ไม่สวมตุ้มหูใหญ่ (มองไม่เห็น) ผ้าพาดกายสบาย ๆ ไม่สวมเสื้อ ไม่เห็นการนั่ง ที่สำคัญเครื่องดนตรีมากชิ้นกว่า

แม้อายุจะห่างกันนับพันปี แต่ทั้งสองวงฝีไม้ลายมือชั้นครูสูสีอย่างยิ่ง วงไหนจะเหนือกว่า ชั้นเชิงมากกว่า ไพเราะจับใจมากกว่า คุณเป็นผู้ตัดสิน
เริ่ม battle !

ประติมากรรมสตรีนักดนตรี ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-14 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
จิตรกรรมฝาผนังตอนพระพุทธเจ้าประสูติ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

ภาพโดย วาทิน ศานติ์ สันติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปกรรมไทยความเห็น (0)