ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก :ศึกษา นายณรงค์ กลิ่นถือศีล เกษตรอินทรีย์ กลุ่มที่4 56/54 (ครั้งที 5)

ซ่อมบำรุงหลังคาศูนยการเรียนรู้เพื่อใช้สำหรับอบรมเรียนรู้กับประชาชนในชุมชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้าวอินทรีย์ความเห็น (0)