กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 และ 2551

...จากวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในหลายประเทศ และส่งผลกระทบกันทั่วภูมิภาค หรือบางวิกฤตการณ์อาจส่งผลกระทบทั่วโลก ทำให้ธนาคารกลางของประเทศที่เคยเกิดวิกฤตการณ์นั้นได้จัดทำนโยบายหรือดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตการณ์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้นอีก

...ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าวิกฤตการณ์ทางการเงินจะเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีปัจจัยหลายปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดสภาวะเศรษฐกิจนั้น แต่ถ้าสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมากก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินได้อีกแน่นอน และวิกฤตการณ์ทางการเงินที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจมีแนวโน้มความรุนแรงมากกว่าวิกฤตการณ์ครั้งก่อน เนื่องจากนโยบายหรือมาตรการที่มีอยู่ไม่สามารถควบคุมสภาวะเศรษฐกิจได้ ส่งผลให้เกิดวิกตการณ์ทางการเงิน

...ดังนั้นธนาคารกลางและส่วนงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เคยเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม ต้องคอยประเมินสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตนอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังต้องคอยติดตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ อย่างใกล้ชิดและเท่าทันเหตุการณ์ในทั่วทุกมุมโลก เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำนโยบาย หรือปรับโครงสร้างทางการเงินของประเทศตนให้เหมาะสมซึ่งจะเป็นการควบคุมสภาวะเศรษฐกิจไม่ให้เสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมมนาทางการเงินความเห็น (0)