วิกฤติการณ์เงินโลกในอนาคตมีแนวโน้มรุนแรงกว่าเดิมหรือไม่

ไม่รุนแรงกว่าเดิม

วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งสิ้นล้วนเกิดมาจากความโลภ และนักการเงินก็มีความพยายามคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนมากๆจนเกิดความไม่เข้าใจ แต่ผู้คนนั้นต้องการแสวงหารายได้่ที่มากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดการเก็งกำไรในสิ่งที่ตนเองไม่เข้าใจ อีกทั้งไม่มีระบบการป้องกันกฏหมายที่มารองรับแต่อย่างใด การลงทุนนั้นๆจึงเกิดความหละหลวมขาดความรอบคอบ จนเป็นเหตุทำให้ความเสียหายในทรัพย์สินต่างๆ หลังจากเหตุการณ์วิกฤตินั้นๆก็ได้มีการแก้ไข มีมาตรการต่างๆของภาครัฐทั้งการกระตุ้นเศรฐกิจ ดอกเบี้ย มีกฏหมายมารองรับมากขึ้น
เนื่องจากเราได้รับบทเรียนมากมายจากวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เรารู้จักที่จะระมัดระวังในการลงทุน การออกตราสารใหม่ๆมีการศึกษาเป็นอย่างดีและรอบคอบ ฉะนั้นวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะต้องไม่ใช่วิกฤติการณ์ที่แบบเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต แต่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ต่างออกไป ซึ่งก่อนเกิดวิกฤติหรืออยู่ในช่วงวิกฤติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเตรียมรับมือกับปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพราะมนุษย์เรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอCr.ณภัทร บุญเผื่อน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BUDGETINGความเห็น (0)