สภากาแฟ

เก็บตกสภากาแฟ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย 49 เวลา 7.30 - 10.00 น. ที่ผ่านมานั้น คณะสหเวชศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ครั้งที่ 2 และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ชาลี ทองเรืองเข้าร่วมสภากาแฟครั้งนี้ด้วย  และการจัดสภากาแฟครั้งที่ 2  ก็เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติ ประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนิสิต ของรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่กิจการนิสิตของคณะต่าง ๆ  มาปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจกรรมของเดือนที่ผ่านมา บอกเล่าว่าแต่ละคณะประสบปัญหา อะไรบ้าง รวมถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยก็จะหมุนเวียนพลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ  จะว่าไปก็คล้ายกับ KM ของคณะเราเลย  โดยทุก ๆคนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาหนทางแก้ไขด้วย  ข้าพเจ้าคิดว่าการจัดสภากาแฟเป็นการดี เนื่องจากทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักและพบปะผู้ประสานงานของคณะอื่น ๆ ด้วย เพราะที่ผ่านมาได้ยินแต่เสียงทางโทรศัพท์เท่านั้น  บางคนข้าพเจ้าก็เคยได้ร่วมงานกันมาก่อน แต่บางคนก็เพิ่งมาเริ่มงาน เป็นน้องใหม่ของกิจการนิสิต  ก็ทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้น  ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง  นั่นก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและคณะสนิทสนมกันมากขึ้น  ก็จะส่งผลให้การประสานงานเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และเกื้อหนุนกันมากขึ้น และในโอกาสต่อไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้รับมอบในการเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟครั้งที่ 3   โดยในครั้งนี้กองกิจการนิสิตได้นำเอาภาพสไลด์ในการดูงานที่สิงคโปร์มาให้ผู้เข้าร่วมได้ชมกัน จากนั้นก็มีการพูดคุยกันถึงปัญหาการแต่งกายของนิสิตซึ่งแต่ละคณะก็จะร่วมกันรณรงค์ โดยให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการดูแลนิสิตให้มากขึ้น ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตเท่านั้น   ท่านผู้อ่านสามารถชมบรรยากาศ สภากาแฟกิจการนิสิต ครั้งที่ 2  ได้ดังรูปที่แนบมานี้ค่ะ  ^_^

บรรยากาศสภากาแฟกิจการนิสิต1

บรรยากาศสภากาแฟกิจการนิสิต2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#กิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 60587, เขียน: 17 Nov 2006 @ 12:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)