รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม 8 (การจัดสัมมนาทางวิชาการงาน 70 ปี สวนสุนันทา) - ปาริชาติ

สังเกตการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆในการจัดสัมมนา

            การเข้าร่วมสังเกตการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในการจัดสัมมนาวิชาการ เนื่องในงาน ครบ 70 ปี สวนสุนันทา วัน พุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และ วัน เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน  2549 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว       

           จากประสบการณ์ในการได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมของการจัดเตรียมงานการสัมมนาทางวิชาการ ได้ทราบถึง การทำงานเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันออกไป เช่น

        - ฝ่ายประสานงาน

        - ฝ่ายจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสัมมนา

        - ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่

       - ฝ่ายด้านการรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา 

       - ฝ่ายประเมินผลหลังการสัมมนา  ฯลฯ

      ดิฉันได้ทำหน้าที่ ฝ่ายการรับลงทะเบียนของผู้ที่เข้าร่วมการฟังสัมมนา ฝ่ายลงทะเบียนจะมีปัญหาเกี่ยวกับ กลุ่มของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะมีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วม จึงทำให้มีปัญหาด้านการรับลงทะเบียนไม่ตรงกับกลุ่มที่ได้แจ้งมาล่วงหน้า แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  ผลจากการได้เข้าร่วมอีกอย่างหนึ่งที่ได้พบเห็น คือ ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะใดก็ตาม ต่างมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นของการสัมมนาเท่าเทียมกัน จึงเป็นการเห็นได้ว่า การจัดสัมมนาเป็นการเรียนรู้อีกทางหนึ่งที่เราไม่ต้องหาความรู้ได้เฉพาะภายในห้องเรียนเสมอไป จึงเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในการเข้าร่วมการฟังสัมมนาทางวิชาการ และจะนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดสัมมนา ในรายวิชา การสัมมนาปัญหาทางการศึกษา ต่อไป

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปาริชาติ เกษา

คำสำคัญ (Tags)#ปาริชาติ#เกษา

หมายเลขบันทึก: 60586, เขียน: 17 Nov 2006 @ 12:05 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 08:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
ในการจัดการประชุมสัมมนาที่ผ่านมา พวกเราได้เข้าร่วมฟังการประชุมและได้ทดลองรวมกลุ่มกันทำงานต่างพบปัญหาต่างๆ จึงทำให้เราได้ข้อคิดและนำกลับมาแก้ไขเพื่อการจัดสัมมนาของเราในอนาคตคะ...

การได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนาครั้งนี้ทำให้เราได้รู้รายละเอียดหลายๆอย่าง ในการจัดงานสัมมนา ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน เพราะมักจะมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ

ดร.กฤษดา
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 
ดีครับ ได้ช่วยงาน ได้ความรู้ ได้ศึกษากระบวนการจัดของวิชาไปด้วยพพร้อมๆกัน