เค้าโครงการนำเสนองานชิ้นที่ 9

 

            1.   ประวัติความเป็นมาและหลักการพื้นฐานขององค์การการค้าโลก                    

                  1.1  ประวัติความเป็นมาจาก GATT  สู่ WTO             

                  1.2  หลักการพื้นฐานขององค์การการค้าโลก                   

                           1.2.1  หลักการไม่เลือกปฏิบัติ                         

                           1.2.1.1    หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง(Most-Favoured Nation:MFN)                               

                            1.2.1.2  หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ(National  Treatment:NT)                 

                         1.2.2  หลักการห้ามจำกัดปริมาณ(Quantitative  Restriction)              

                          1.2.3  หลักความโปร่งใส(Transparency)                

               1.3  หลักการพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก

                          1.3.1  หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน

                           1.3.2  หลักความจำเป็นเพื่อปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์  สัตว์ และพืช               

                          1.3.3  หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

           2.       ข้อยกเว้นตาม Article XX

                2.1                ประวัติความเป็นมาของ Article XX

               2.2                สาระสำคัญของข้อยกเว้นตาม Article XX

                      2.2.1   เงื่อนไขทั่วไป

                      2.2.2   เงื่อนไขเฉพาะ     

              2.3   ปัญหาการใช้และการตีความข้อยกเว้นตาม  Article XX      

          4.    บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิเคราะห์วิจารณ์ข้อยกเว้นตามมาตรา 20 ของGATT/WTO ข้อยกเว้นหรือแค่ข้ออ้าง?

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#กฎหมายระหว่างประเทศ#การค้าระหว่างประเทศ#องค์การการค้าโลก

หมายเลขบันทึก: 60579, เขียน: 17 Nov 2006 @ 11:56 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 21:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)