Contact

บันทึกไว้เป็นความจำ

   KM ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ จะได้คิดแล้วทำออกมาได้สำเร็จรูป  

17 พฤศจิกายน 2549

           รองฝ่ายวิชาการเรียกพบ ขอให้ทำแผน KM และตั้งคณะกรรมการKM ของสำนัก

           ชี้แจงไปว่า KM ทำกับคนข้างนอกง่ายกว่าคนในห้องสมุด และกำลังคุยไปเรื่อยๆ อยู่ ถ้าไม่ทันใจให้ตั้งคนใหม่ทำ อาจะทันใจกว่า

           ส่วนคณะกรรมการ อยากขอทดสอบความเต็มใจในการทำความรู้จัก KM ของสมาชิกที่นัดคุยให้มากกว่านี้ก่อน

          KM ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ จะได้คิดแล้วทำออกมาได้สำเร็จรูป

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 60571, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #kmสำนักหอสมุดม.น.

Recent Posts 

Comments (0)