น้ำประปา ดื่มได้หรือ

โรงพยาบาลที่ผู้เขียนทำงานใช้น้ำบาดาล ปี 2548 มีการสุ่มตัวอย่างไปตรวจ พบมีสารหนูเกินมาตรฐาน...

                                

เราๆ ท่านๆ คงจะได้ยินโฆษณา น้ำประปาดื่มได้ จากการประปาฯ บ้าง จากผู้เชี่ยวชาญมาไม่มากก็น้อย

 • โรงพยาบาลที่ผู้เขียนทำงานใช้น้ำบาดาล ปี 2548 มีการสุ่มตัวอย่างไปตรวจ พบมีสารหนูเกินมาตรฐาน... นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่า น้ำประปาแต่ละที่อาจมีมาตรฐานไม่เท่ากัน

 

เด็กไทยยุคนี้มีปัญหาหลายเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นห่วง เช่น ภาษาอังกฤษ ระดับสติปัญญา (I.Q.) ความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ฯลฯ

 • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท่านกล่าวว่า ปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากน้ำดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน

 

ผลสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศหรือ TOEIC ปี 2547-2548 ปรากฏว่า

 • กัมพูชาได้ 606 คะแนน
 • ไทยได้ 524 คะแนน

ส่วนผลสอบ TOEFL ปี 2547-2548 เด็กไทยได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนบ้านดังตาราง (ตารางที่ 1)

 • ตารางที่ 1: ผลสอบ TOEFL ปี 2547-2548 ของเด็กไทยและเพื่อนบ้าน
ประเทศ คะแนน
พม่า 214
เวียดนาม 205
ลาว 203
ไทย 201
 • อาจารย์แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ นักวิชาการโภชนาการ กรมอนามัยกล่าวว่า เด็กไทยมีระดับสติปัญญาลดลงตามอายุ ยิ่งอายุมากยิ่งฉลาดน้อยลงดังตาราง (ตารางที่ 2)

 

ตารางที่ 2: แสดงอายุและระดับสติปัญญา (I.Q.)

ปี อายุเด็กไทย I.Q. เฉลี่ย
2540 6-13 91.9
2546 6-13 88.0
2546 13-18 65.1
 • การสำรวจระดับสติปัญญาเด็กไทย (I.Q.) ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 8,974 คนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาพบว่า เด็กไทยมีสติปัญญาลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นดังตาราง (ตารางที่ 3)

                                  

ตารางที่ 3: แสดงช่วงอายุ และระดับสติปัญญาเด็กไทย

ช่วงอายุ (ปี) I.Q. เฉลี่ย
น้อยกว่า 3 100
3-5 91
6-13 88
13-18 87
 • เด็กไทยมีปัญหาความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกดังตาราง (ตารางที่ 4)

 

 • ตารางที่ 4: แสดงความสูงเด็กไทย และเกณฑ์มาตรฐาน
เด็ก (16 ปี) ส่วนสูง (ซม.) มาตรฐาน (ซม.)
เด็กชาย 162.5-166 173.5
เด็กหญิง 156-157 162.5

อาจารย์นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่า ผลจากการตรวจสอบน้ำประปาหมู่บ้านในอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า

 • น้ำประปาหมู่บ้านมีธาตุเหล็กเกินมาตรฐาน 49.87% และมีตะกั่วเกินมาตรฐาน 12.81% เนื่องจากโครงการน้ำประปาหมู่บ้านไม่มีระบบกรองน้ำ

 

 • การได้รับธาตุเหล็กมากเกินมีส่วนทำให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุอื่นๆ เช่น แคลเซียม ฯลฯ ได้น้อยลง และอาจมีพิษต่อตับ และหัวใจได้ในระยะยาว

การได้รับธาตุตะกั่วมากเกินมีส่วนทำลายสมอง ทำให้สติปัญญาลดลง และอาจมีพิษต่อไตด้วย

 • วันนี้... ท่านผู้อ่านดื่มน้ำอะไรครับ

    แหล่งข้อมูล :

 •  ขอขอบคุณ > สกู๊ปหน้า ๑: น้ำประปาหมู่บ้าน เหตุคนไทยเตี้ย-โง่. ไทยรัฐ. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙. หน้า ๑,๕.
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ > สงวนลิขสิทธิ์
 • ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าได้ครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#อาหาร#ความปลอดภัย#iq#สมอง#safety#ไอคิว

หมายเลขบันทึก: 60578, เขียน: 17 Nov 2006 @ 11:50 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 
ผลสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศหรือ TOEIC ปี 2547-2548 ปรากฏว่า เด็กไทยได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนบ้าน
ในไทยรัฐไม่ได้แสดงจำนวนเด็กของแต่ละชาติครับ จึงไม่ค่อยไม่แน่ใจในข้อมูลมากนัก เพราะบังที
จำนวนเด็กไทยที่สอบ มีจำนวนมากกว่า คะแนนเฉลี่ยจึงต่ำ
หาก เด็กชาติอื่น มีจำนวนคนเข้าสอบน้อยกว่า แต่มีเด็กที่เก่งๆ คะแนนเฉลี่ยน่าจะสูงกว่านะครับ

ขอขอบคุณอาจารย์บอน-กาฬสินธุ์...

 • คะแนนภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศมีลักษณะที่น่าสนใจมากได้แก่...
  (1). ไม่ได้เป็นตัวแทน หรือสุ่มจากประชากรทั้งหมด
  (2). เป็นตัวแทนของคนที่มีโอกาสในชีวิตค่อนข้างสูง หรือกลุ่มคนฐานะดี + มีโอกาสทางการศึกษาสูงกว่าประชากรทั่วไป (elite group)

การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศยากมากที่จะทำการสุ่ม (sampling) ประชากรทั้งประเทศ...

 • เรื่องที่นิยมยกมาเปรียบเทียบ เช่น
 • การกีฬา > เหรียญโอลิมปิค
 • สาธารณสุข > อายุขัยเฉลี่ย อัตราตายของแม่และเด็ก ความสูง
 • คณิตศาสตร์ > คณิตศาสตร์โอลิมปิค
 • วิจัย > จำนวนเรื่องตีพิมพ์ในวารสารหลัก

การนำคะแนน TOEIC / TOEFL มาเปรียบเทียบกันมีลักษณะคล้ายเทียบเหรียญโอลิมปิค เอเชียนเกมส์ ซีเกมส์อะไรทำนองนี้...

 • ถึงแม้จะเป็นตัวแทนกลุ่มนำ (leading / top group) ก็ควรรับฟังไว้มากกว่าคัดค้าน
 • เรื่องที่น่ากลัวมากจริงๆ คือ I.Q. เด็กไทยต่ำ เพราะตรงนี้สำรวจกันทั่วประเทศ...

ขอให้อาจารยบอน ชาวกาฬสินธุ์ และท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพดี มีน้ำดื่มที่สะอาด และปลอดภัยไปนานๆ ครับ...

เขียนเมื่อ 
 • คงต้องช่วยกันเรื่อง
 • คะแนน TOEFL
 • ประเทศคะแนน
  พม่า214
  เวียดนาม205
  ลาว203
  ไทย201
 • อยากให้สื่อมวลชนเสนอข่าวที่ดีทางวิชาการมากกว่าข่าว ฆ่ากันตาย
 • สังเกตไหมครับ เด็กไทยชนะรางวัลทางวิชาการไม่ค่อยเป็นข่าว
 • แต่ข่าวฆ่ากันตายนี่อยู่หน้า 1 เลยครับคุณหมอ
 • ขอบคุณครับผม

ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • เห็นด้วยกับอาจารย์ครับ... หนังสือ และสื่อมวลชนไทยชอบลงข่าวร้ายมากกว่าข่าวดี

ตอนเรียน มสธ.

 • ตำราว่า "หมากัดคนไม่เป็นข่าว คนกัดหมาเป็นข่าว"...
  (1). ของที่เป็นข่าวมักจะเป็นของแปลก
  (2). ของที่เป็นข่าวมักจะเป็นข่าวร้าย

ไต้หวันมีมูลนิธิฉือจี้...

 • ท่านจัดรายการโทรทัศน์ ทำกิจกรรมอาสาสมัคร เช่น ช่วยคนไข้ คนสูงอายุ คนยากจน บริจาคเลือด บริจาคศพ ฯลฯ (มากมาย)
 • ที่น่าอนุโมทนาสาธุมากคือ มีข่าวคนทำดี เห็นใครทำดีแล้วทนไม่ไหว ต้องนำมาเล่าต่อ... ทำให้คนอยากทำดีมากขึ้นเรื่อยๆ

ขอให้อาจารย์ขจิต และท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพดี เก่งภาษา และทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้นานๆ ครับ...

เคยสอบTOEFL ปี 45 ค่ะ ตอนนั้นได้ข่าวว่าคะแนนสูงมากๆอยู่ที่เมืองจีนค่ะ แต่ก็พบว่าเพราะมีการติวสอบอย่างหนักและตามอุปนิสัยคนจีนที่ทำอะไรมุ่งมั่นจริงจังด้วยค่ะ

ดูตารางที่สาม IQ เด็กยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งน้อยลง..น่าเป็นห่วงจริงๆค่ะ

อาจารย์มีค่า IQ คนทั่วไปด้วยไหมคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณอาจารย์จันทรรัตน์ และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • คะแนน TOEFL 2000-2001 มีอย่างนี้ครับ...

Average Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Score between 2000 and 2001
1 Singapore 253
2 Philippines 233
3 Malaysia 224
4 China 211
5 Indonesia 207
5 Vietnam 207
7 Hong Kong 206
7 Myanmar 206
9 South Korea 202
10 Laos 201
11 Cambodia 199
12 Thailand 194
13 Taiwan 193
14 Japan 183
Source: Educational Testing Service

ที่มา + ค้นเพิ่มเติมได้ที่นี่:

 • ค้นจาก Google > TOEFL+ranking > [ Click ]
 • ค้นจาก Google > TOEFL+ranking+Asia > [ Click ]
 • เด็กไทย ภาคไหนฉลาดที่สุด (ตอน 1) > [ Click ]
 • เด็กไทย ภาคไหนฉลาดที่สุด > [ Click ]
 • คนชาติไหน I.Q. สูง > [ Click ]

เรื่อง I.Q. ผู้ใหญ่คนไทยเทียบกับเพื่อนบ้านน่าสนใจมากครับ... น่าจะมีการทำวิจัยเรื่องนี้ แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้ว

ขอให้อาจารย์ และท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพดี มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูงไปนานๆ ครับ...

 

แล้วน้ำตู้ที่หยอดเหรียญมีการดูแลตรวจสอบหรือเปล่าครับอาจารย์ ว่าได้มาตราฐาน มีสารพิษเจอปน ฯลฯเพราะเห็นมีเยอะออตเป็นอีกคนที่ใช้บริการ กลัวโง่กว่าเดิมอะครับ

อาจารย์หมอวัลลภ และคุณขจิตคะ

     วันนี้พึ่งได้ยินคำว่า  "ข่าวร้ายลงฟรี  ข่าวดีเสียตังค์"  ดูๆ จากข่าวใน นสพ. ในปัจจุบัน เป็นจริงอย่างนั้นนะคะ

ขอขอบคุณอาจารย์ออต และท่านผู้อ่าน...

 • น้ำตู้หยอดเหรียญ... เท่าที่ทราบเป็นระบบ reverse osmosis (RO) ซึ่งน่าจะเป็นระบบการกรองน้ำที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
 • ปัญหาของน้ำพร้อมดื่มในไทยคือ ยังไม่มีองค์กรกลาง หรือหน่วยงานตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

ข้อควรระวังของน้ำ RO ได้แก่...

 • น้ำ RO มีความบริสุทธิ์สูง หรือมีสารละลายน้อยมาก >
  (1). จำเป็นต้องใช้ภาชนะสีขาว หรือไม่มีสีบรรจุ และไม่ควรใช้ภาชนะโลหะบรรจุ เนื่องจากสีของภาชนะ หรือโลหะอาจละลายไปในน้ำได้
  (2). ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ำ RO ได้ดีคือ ถังพลาสติกสีขาวขุ่น เช่น ขวดนมที่ใช้แล้ว ขวดน้ำดื่มสีขาวขุ่น ฯลฯ
  (3). ไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำแร่มาดื่มชดเชย
  (4). ควรเพิ่มแหล่งแร่ธาตุโดยใช้วิธีธรรมชาติ เช่น กินข้าวกล้อง ผัก ผลไม้ทุกวัน +/- ดื่มนมไม่มีไขมัน (หรือนมไขมันต่ำ) 1-2 แก้วเสริม ฯลฯ

หลักการเพิ่มระดับความปลอดภัยง่ายๆ คือ อย่ากิน หรืออย่าดื่มอะไรซ้ำซากจากแหล่งเดียว เช่น

 • ดื่มน้ำจากแหล่งต่างกัน... อย่างน้อย 2 แหล่ง เช่น ซื้อน้ำจากผู้ผลิต 2 เจ้าต่างกัน ถ้ามีเจ้าใดสะอาดไม่พอ หรือปนเปื้อน > จะลดความเสี่ยงไปประมาณ 1/2
 • ถ้าใช้น้ำ 3 แหล่ง > จะลดความเสี่ยงไปประมาณ 1/3
 • ผมใช้น้ำกรอง RO ขนาด 20 ลิตร 3 เจ้าสลับกันคือ ที่ทำงาน 2 แห่งใช้น้ำ 2 เจ้าต่างกัน + ที่พักใช้น้ำ 1 เจ้า + บางครั้งอาศัยน้ำวัดอีก 1 เจ้าเวลาไปเรียน (ผมบริจาคค่าน้ำไว้ที่อาคารเรียนวัด)

เรียนเชิญอาจารย์ออต และท่านผู้อ่านหาโอกาสทำบุญกับน้ำบ้าง เช่น ถวายน้ำดื่มสงฆ์ ฯลฯ ต่อไปจะได้มีน้ำดื่มดีๆ ไปนาน

 • ขอให้อาจารย์ออต และท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพดี มีน้ำดื่มที่สะอาด รสดี และปลอดภัยไปนานๆ ครับ...

ขอขอบคุณอาจารย์เจนจิต รังคะอุไร (ตูน) และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • "ข่าวร้ายลงฟรี  ข่าวดีเสียตังค์"  เป็นเรื่องจริงครับ...

พวกเราสมาชิก และผู้ใช้อ่าน (ผู้เขียน ผู้อ่าน หรือเจ้าของภาษี) go2know ช่วยกันได้ครับ...

 • (1). เวลาเห็นใครทำดี... อย่าอยู่เฉยๆ นำมาเล่าต่อ... ยิ่งมีภาพประกอบยิ่งดี
 • (2). เน้นคำพูดสร้างสรรค์ เชิญชวนให้เกิดความสมัคร สมาน สามัคคี เป็นคำไพเราะอ่อนหวาน และคำจริง (สัมมาวาจา)
 • (3). ความดีเริ่มต้นที่ตัวเราเอง...

สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ รวมทั้งหน่วยงานทุกแห่งควรมีประกาศ "ข่าวคนทำดี" เน้นแต่ข่าวดี เน้นการกระทำดี...

 • เริ่มต้นที่ห้องสมุด มน. , มมส.  มข., มช., มศว., มอ., มสธ., มธ., ... (ทุกมหาวิทยาลัยเลย) ดีไหมครับ...

ขอให้อาจารย์เจนจิต และท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพดี มีข่าวคนทำดีให้รับฟัง รับชมเป็นประจำ จะได้ช่วยกันอนุโมทนาสาธุการไปนานๆ...

 • ขอนำคำแนะนำของท่านอาจารย์หมอวัลลภส่งต่อถึงผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดต่อไปค่ะ
 • สำหรับใน Gotoknow มีชุมชนข่าวดีอยู่ค่ะ  รู้สึกว่าจะให้ทุกท่านที่เขียนถึงข่าวดี และคนทำดี ช่วยกันใส่ ป้าย (คำหลัก) คำว่า ข่าวดี และ goodnews เพื่อง่ายต่อการค้นหา  ซึ่งมีการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วค่ะ
 • เดี๋ยวหนูจะลองค้นหาดูว่ามีมากน้อยเท่าไหร่แล้วนะคะ

  ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอค่ะ

ขอขอบคุณอาจารย์เจนจิต รังคะอุไร (ตูน) และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • หอสมุด มน. มีโอกาสอย่างมากที่จะริเริ่มการทำ "ข่าวคนทำดี" เช่น
  (1). บอร์ดปิดประกาศข่าว > ให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรอื่นๆ สมัครเป็นอาสาสมัครนักข่าว
  (2). ถ่ายทำข่าว เช่น นิสิตบริจาคเลือด ออกหน่วยเคลื่อนที่ ข่าวกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย ฯลฯ
  (3). ถ่ายทอดข่าวขึ้น website ซึ่งน่าจะลงทุนเปิดใหม่ เช่น ตั้งชื่อ "Goodnews.com", "Gooddeed.com", "BeProud.com", "Tumdee.com (ทำดี)" ฯลฯ

ปัจจัยสำคัญ(แห่งความสำเร็จ)เชื่อว่า

 • การมีส่วนร่วมของคนหมู่มาก
 • ความเที่ยงธรรมที่จะไม่เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของผู้บริหาร... ดังปรากฏในเว็บไซต์หน่วยราชการ / รัฐวิสาหกิจหลายแห่ง
 • เน้นให้มีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ (คล้ายๆ กับ G2k)

ขอให้อาจารย์เจนจิต และท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข มีสุขภาพดี มีน้ำสะอาด+รสชาดดี และประสบความสำเร็จในความปรารถนาที่ดีงามโดยเร็วพลัน...

เปมิช
IP: xxx.19.25.62
เขียนเมื่อ 
 • วันนี้... ท่านผู้อ่านดื่มน้ำอะไรครับ

 

 • ผมดื่มน้ำประปาครับ
 • เอาใส่ขวดจากบ้านมาที่ทำงานด้วยครับ
 • แต่ไม่ได้เปิดก็อกแล้วใส่ขวดโดยตรง
 • ที่บ้านมีเครื่องทำน้ำดื่มครับ
 • เอาน้ำประปามาผ่านเครื่องทำน้ำดื่ม แล้วจึงกรอกลงไปในขวด
 • ชมภาพประกอบที่ http://www.geocities.com/a_picture_tells_thousand_words/index.htm

ขอขอบคุณอาจารย์เปมิช และท่านผู้อ่านทุกท่าน

 • การใช้เครื่องทำน้ำดื่มน่าจะช่วยให้ประหยัด และปลอดภัยขึ้นครับ
 • ส่วนทางเหนือมีปัญหาฟลูออไรด์เกิน

ยิ่งโรงพยาบาลที่ผมอยู่มีประวัติตรวจพบสารหนู ตะกั่วในน้ำประปา + กรวด หิน ทราย ถ่าน... ตะกอนสารพัดในน้ำประปา

 • ใช้วิธีซื้อน้ำดื่มสำเร็จรูปแบบ RO. (reverse osmosis) ครับ