อาจารย์ เรียนคณะมนุษยศาสตร์  เอกภาษาอังกฤษ โทประวัติศาสตร์วิชาเพิ่มที่ได้เรียนคือ วิชาภาษาสเปน เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เมื่อปี  2517 - 2520 และรับปริญญาเมื่อ พ.ศ. 2520 เหตุผลที่เลือกเรียนคณะนี้เพราะ อยากเป็นแอร์โฮสเตส และเห็นว่าภาษาสำคัญ แต่ไม่สามารถเป็นได้ เพราะว่ายนำไม่เป็นและสายตาสั้น เมื่อเป็นไม่ได้จึงสอบบรรจุครูกับกระทรวงศึกษาธิการ และสอบติดจึงได้มาเป็นครูที่  รร.ลาดปลาเค้าส่วนการที่ประสบความสำเร็จในการเรียนนั้นต้องรู้จักแบ่งเวลา มีความตั้งใจ มุ่งมั่นกับทุกสิ่ง ขยัน และ รู้จักหน้าที่ของตนเอง