เศรษฐกิจโลกปีพ.ศ. 2559

เศรษฐกิจโลกโดยรวมเติบโตระดับปานกลางที่ร้อยละ 2.9

มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

วอชิงตัน 6 มกราคม 2559 — รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของธนาคารโลกที่เปิดตัวในเดือนมกราคม 2559 นี้ พบว่าการที่ประเทศหลักในกลุ่มตลาดเกิดใหม่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในปีพ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะช่วยพยุงให้เศรษฐกิจโลกเติบโตที่ร้อยละ 2.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.4 ในปีพ.ศ. 2558 เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

การที่ประเทศตลาดเกิดใหม่ที่สำคัญหลายประเทศยังคงมีเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลในการบรรลุเป้าหมายการลดความยากจนและกระจายความมั่งคั่ง เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีอิทธิพลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกตลอดทศวรรษที่ผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ เติบโตขึ้นและยังมีส่วนช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จ

การเติบโตของเศรษฐกิจโลกต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ในปีพ.ศ. 2558 เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ การค้าและเงินทุนหมุนเวียนน้อยลง ตลอดจนความผันผวนของตลาดการเงินที่ส่งผลลบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลก การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในอนาคตนั้น ขึ้นอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของประเทศที่มีรายได้สูง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพ และการที่ประเทศจีนสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่พึ่งพิงการเติบโตจากการบริโภคและการบริการภายในประเทศ

เศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนาคาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 4.8 ในปีพ.ศ. 2559 น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า แต่ยังสูงกว่าช่วงหลังวิกฤติในปีพ.ศ. 2558 ที่เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 4.3 โดยประมาณการว่าเศรษฐกิจของจีนจะยังคงชะลอตัว ขณะที่เศรษฐกิจของรัสเซียและบราซิลจะยังคงอยู่ในภาวะถดถอยภายในปีพ.ศ. 2559 ในภูมิภาคเอเชียใต้คาดว่าอินเดียจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจสดใส นอกจากนี้การเจรจากรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) จะสามารถช่วยกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศได้


แหล่งที่มา http://www.worldbank.org/th/news/press-release/201...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อังคณา วัฒนะความเห็น (0)