สุภาพ (อินทรวิเชียรฉันท์)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

...กายใจสุภาพพร้อม.....ชยย่อมมิเกินฝัน
อวดโอ้ผยองพลัน.........ปะทะศึกสลดขม

...อ่อนโยนสุภาพใช้......ปิติไขไสวคม
ตัดโลกย์กิเลสถม.........สุขสบสงบจริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)