"ทักษะการคิด" หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตร รร.เหล่าทหารพระธรรมนูญ วันที่ 20-21 เม.ย.59

หลักสูตรนี้ อบรมให้กับนายทหารด้านคดีต่าง ๆ เป็นหลักสูตรประจำทุกปี บรรยายมาหลายปีแล้วครับ

ปี 2559 นี้เป็นหัวข้อ "ทักษะการคิด" ก็ว่าจะเน้น ระบบการคิด โมเดลการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์

และการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เทียบกับอริยสัจ 4

ดูสไลด์ครับ ทักษะการคิด รร.เหล่าทหารพระธรรมนูญ 20-21 เม.ย.59

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จินตวิศวองค์กร



ความเห็น (0)