บทบาทของนักการเงินและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

จากที่ดิฉันได้อ่านเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆ ดิฉันจึงได้ เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และได้สรุปเนื้อหารวบรวมมาให้อ่านกันดังนี้ค่ะ สำหรับบทบาทของนักการเงินและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ความหมายของ AEC ซึ่งเรียกในภาษาไทยว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น 1 ใน 3 มิติของประชาคมอาเซียน ได้แก่

1. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (ASC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 3. ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)

โดยในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนิเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

จากเป้าหมายของ AEC ทำให้ตลาดเงินก็มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีเช่นเดียวกัน โดยผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมปฏิวัติระบบตลาดเงิน-ตลาดทุนรับมือดังนี้ค่ะ

ขณะเดียวกันทางธปท.เองเร่งวางโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของระบบสถาบันการเงิน ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

1. ด้านระบบการชำระเงิน ธปท.จะเริ่มพัฒนาการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในแผนปี 2012-2016

2. การเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย จะมีการผ่อนคลายวงเงินการลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพิ่มประเภทผู้ลงทุน และขยายขอบเขต จะช่วยพัฒนาตลาดอนุพันธ์ในประเทศและภาคธุรกิจขนาดเล็กจะมีเครื่องมือบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนทางการเงิน

3. การเปิดเสรีภาคการธนาคาร อาจให้มีการเพิ่มผู้ให้บริการรายใหม่ ซึ่งผู้ให้บริการรายใหม่นี้อาจ เข้ามาเสริมในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งไทยหรือต่างชาติ

4. การพัฒนาตลาดทุน จะเปิดเสรีให้ทำธุรกิจหลักทรัพย์ได้เต็มรูปแบบ ซึ่งนักลงทุนจะมีทางเลือกมากขึ้นและมีค่าธรรมเนียมลดลง ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ต้องปรับตัว เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นโดยการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ หรือหาพันธมิตรทั้งในและนอกประเทศ

อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่า ภาคการเงินก็มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนภาคเศรษฐกิจจริงในการขยายตลาดและฐานการผลิต เพื่อให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น ทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน และประชาชนในภูมิภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่มา : http://tax.bugnoms.com/the-effect-of-aec-with-fina...

ที่มารูปภาพ : https://www.google.co.th/search?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Fn4613ความเห็น (0)