ผลกระทบที่เราได้รับเมื่อเปิด AEC

เมื่อหลายวันก่อนได้นั่งเรียนเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน หรือ AEC เลยอยากจะมาเล่าให้ผู้อ่านดูว่า การเปิด AEC มี

ผลกระทบอะไรกับเราโดยตรงบ้าง

1.ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของ ASEAN ซึ่งในประเทศเราถือว่าเป็นจุดอ่อนเลยก็ว่าได้ สำหรับภาษาอังกฤษ ทำให้เราต้องฝึกฝนและพัฒนาให้มากขึ้น

2.ต้องปรับตัวและพัฒนาวิถีการดำรงชีวิต ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาให้มากขึ้น เนื่องจากการเปิดเสรี ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม กฎหมายกฎระเบียบ ภาษา

3.ต้องฝึกความอดทนต่อความยุ่งยากอันเนื่องมาจากความไม่เคยชินกับวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน จึงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างคนไทย-คนไทย และคนไทย-ต่างชาติที่อาจเพิ่มสูงขึ้น

4.ต้องเรียนรู้การดำรงชีวิตภายใต้ความหลากหลาย

แหล่งที่มา :http://mpics.manager.co.th/pics/Images/557000013938301.JPEG

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน FN4613ความเห็น (0)