ค่าว เปรียบเทียบการตาย

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เปรียบเทียบการตาย

...

คนต๋ายจากรถ รันทดหัวใจ๋

442ไง ต๋ายไปบ่หน้อย

เจ็ดวันผ่อหัน นับกั๋นทุกถ้อย

ทีวีสื่อกอย เต่าตั๊ด

ช่วงวันสงกร๋านต์ ลูกหลานถูกปั๊ด

จนเฉี่ยวเกี่ยวไส้ มากมี

ป้องกั๋นก่แล้ว บ่แคล้วเป๋นผี

ต้นเหตุฮู้ดี ว่ามีจากเหล้า

ผ่อคนตี่ต๋าย วำวายซูบเศร้า

ต่างประเทศเฮา พ่องครับ

ต๋าย 413 โลกยามโยกปั๊บ

ทับถมหื้อสิ้น จีวี

เอกวาดอร์นั้น หันต่างวิถี

คนต๋ายตี่มี ยังเทียบบ่ได้

...

นั่นแหล่นายเฮย..

...

19/4/2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (1)

-สวัสดีปี๋ใหม่เมืองนะครับพี่หนาน..

-มาสุมา คารวะ..พี่หนานครับ..