ปราชญ์/ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : ศึกษาศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มธรรมชาติเพาะพันธ์สัตว์น้ำ จ.สมุทรสาคร ครั้งที่ 6

ครั้งนี้เรามาลงพื้นที่กันอีกครั้งวันนี่ลุงจะมาสอนวิธีการเผ่าถ่าน เรามาเริ่มกันเลยค่ะ

ขั้นตอนแรกคือเตรียมไม้ ไม้ที่เราใช้นั้นคือไม้กระถิน

จากนั้นเราก็เลื่อยไม้กระถิ่นยาวประมาณ 60 เซนติเมตร

เมื่อเราเลื่อยไม้เสร็จแล้ว เราก็มาเตรียมไม้เข้าเตาเผ่า

จากนั้นก็นำไม้มาวางขวางเพื่อเป็นฐานวางไม้ ใช้ไม้3 ท่อน

แล้วนำไม้ที่เลื่อยไว้มาเรียงเข้าเตา

เมื่อเรียงเต็มแล้วก็ตอกหน้าไม้ให้เสมอกัน

จากนั้นก็นำฝามาปิดแล้วนำดินเหนียวมาปิดรูระหว่างฝากับเตา

จากนั้นก็จุดไฟเริ่มเผ่า

ปล่อยทิ้งไว้ 6ชั่วโมงก็สามารถเปิดเตาได้เก็บถ่านได้

นอกจากเราจะได้ถ่านจากการเผ่าแล้ว เรายังได้น้ำส้มควันไม้จากการเผ่าถ่านอีกด้วย คือเมื่อควันเริ่มออกจากเตาแล้ว

เราก้นำท่อมาต่อกับรูปล่อยควัน

จากนั้นไอก็จะเริ่มก่อตัวเป็นหยดน้ำ นั้นก็คือน้ำส้มควันไม้ ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากน้ำส้มควันไม้คือเราสามารถน้ไปฉีดผักมันสามารถไล่เเมลงได้อีกด้วย

การลงพื้นที่ในวันนี้ได้ประโยชน์ดีมากจริงๆ

ครั้งต่อไปเราจะไปทำอะไรกันอีกต้องคอยติดตามกันน่ะค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้นำชุมชนในภูมิภาคตะวันตก กรณีศึกษาปราญช์ชาวบ้าน 1ความเห็น (0)