160417-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Simplified & simplistic

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Simplified & simplistic คำที่เป็น adj. ทั้งสองต่างหมายถึง

“ทำความซับซ้อนหรือยุ่งยากให้น้อยลง” หรือ “ทำให้ง่ายขึ้นหรือกระจ่างชัดขึ้น”

(DPWE) อ้างว่า simplistic เป็นคำใช้ตามสมัยนิยมที่มากเกินในปัจจุบัน

เนื่องจากคนไม่น้อยเห็นว่า เป็นคำของผู้รู้มีประสบการณ์มากกว่า simplified.

(AHD) อธิบายว่า simplistic เป็น adj. จากนาม simplism

ที่หมายถึง มีแนวโน้มของการทำให้ ปัญหาหรือประเด็นต่างๆ ดูง่ายเกินไป

ด้วยการมองข้าม ความซับซ้อนหรือความยุ่งยากที่มีอยู่

(CED) อธิบายการใช้ simplistic ว่า มีความหมายว่า มาก (too) อยู่แล้ว

จึงเป็นการใช้ที่ซ้ำซ้อนเกินควร เมื่อใช้ว่า ‘too simplistic’ หรือ ‘over-simplistic’

(CED) อธิบายการใช้ simplified

ทางด้านคณิตศาสตร์ หมายถึง การลดขั้นตอนให้เป็นรูปแบบที่ง่ายกว่า

(reduced to a simpler form by cancellation of common factors, regrouping of terms in the same variable.)


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)