ไอศูรย์
นาย ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์

นับ 1 ไปกับการทำงานของ กศจ.ชุมพร


จากการสังเกตสีหน้า แววตา อารมณ์ ความรู้สึก บ่งบอกได้ถึงความตั้งใจจริงของ กศจ.ชุมพรทุกคน นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำงานปฏิรูปการศึกษาเพื่อลูกหลานของเราชาวชุมพร

ผ่านไปแล้วสำหรับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ชุมพร ชุดที่มีผู้คนให้ความสนใจติดตามข่าวสารกันมากเป็นพิเศษ ซึ่งคงจะเป็นเพราะว่าคณะกรรมการฯ ชุดนี้เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติโดยการประกาศใช้ ม.44 ของ คสช.เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สะเทือนเลื่อนลั่นในความรู้สึกของผู้คนทั้งที่อยู่ในวงการศึกษาและนอกวงการที่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เป็นประจำ

+

กศจ.ชุมพร จัดประชุมครั้งแรกที่ศาลากลางจังหวัดเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2559 ก่อนวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมดี คชายั่งยืน เป็นประธาน องค์ประชุมทั้งหมดก็ดูจะคึกคักเป็นพิเศษ ไม่มีใครขาดเลยสำหรับกรรมการที่อยู่ในส่วนภูมิภาคตัวจริงเสียงจริงมากันครบถ้วน จะมีที่ขาดไปบ้างก็เป็นกรรมการโดยตำแหน่งซึ่งแต่งตั้งมาจากส่วนกลางและท่านติดภารกิจเร่งด่วน

ผู้เขียนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของ กศจ.ชุมพรชุดนี้ เข้ามาทำหน้าที่ในบทบาทของผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น จึงตั้งใจว่าส่วนหนึ่งของการทำงานจะต้องสื่อสารเล่าขานให้ชาวชุมพรได้รับทราบถึงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาว่า หน่วยงานองค์กรต่างๆ เขาทำอะไรกันอยู่ เป็นประโยชน์ตรงเป้าหมายกระแทกที่ตัวปัญหาแบบที่ รมต.ศึกษาฯ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ท่านชอบใช้คำว่า Hit the Point : งานทุกงานต้องฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตก ตลอดจนหากิจเฉพาะและกิจแฝงให้เจอ เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด” อื้อฮื้อ !!! ฟังแล้วประทับใจ แต่จะสำเร็จมากน้อยเพียงใดเราคงต้องมาช่วยกันครับ...พี่น้อง

วาระของการประชุมช่วงแรกหลังจากที่ท่านผู้ว่าฯ ได้แนะนำกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นการเสนอเพื่อทราบเอกสารสำคัญ ได้แก่ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค การแต่งตั้งคณะกรรมการ กศจ.ชุมพร งานต่อเนื่องซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ กศจ.แต่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงคาบเกี่ยวของการเปลี่ยนแปลงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น และการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานการศึกษาอื่นเป็นการชั่วคราวในเขตพื้นที่การศึกษา ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของราชการ

ผู้เขียนต้องขอขอบคุณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรที่ได้นำเสนอเอกสาร “ฐานข้อมูลการศึกษาจังหวัดชุมพร” เป็นข้อมูลล่าสุดทบทวนกันใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และรวบรวมจัดทำกันแบบสดๆร้อนๆ เพื่อให้ กศจ.ทุกท่านได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นทางการศึกษา ใช้ประกอบการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริม/สนับสนุนเรื่องที่จำเป็นต่อไปในอนาคต ผู้เขียนหันไปสนทนาทักทายกับรองฯ พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ คนทำงานเรื่องนี้เพราะรู้ดีถึงความยากลำบากในการสืบเสาะแสวงหาข้อมูลทางการศึกษาทั้งจำนวนครูผู้สอน บุคลากร และนักเรียน จากหน่วยงานต่างสังกัดทั้งที่เป็นภาครัฐอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนประถม-มัธยม อาชีวะ และอุดมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงหน่วยงานอื่นที่มีบทบาทในการจัดการศึกษา ได้แก่ วัด โรงเรียน ตชด. ศูนย์การเรียนรู้ของ กศน. และหน่วยงานภาคเอกชน โรงเรียนกวดวิชา มูลนิธิ เนอสเซอรี่ และการศึกษาแบบโฮมสกูล ฯลฯ เอาแค่จำนวนนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่เป็นตัวกำหนดการสนับสนุนปัจจัยทางการศึกษาทุกอย่างโดยเฉพาะวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว คนทำงานทางการศึกษารู้ดีว่ายอดจำนวนนักเรียน นักศึกษาเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหล ย้ายเข้า/ย้ายออก หยุดเรียน ลาออก ไปตามกลับมาเรียนใหม่ ยากที่จะหยุดนิ่งตายตัวได้ตลอดเวลา แล้วสมัยนี้มีปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองเป็นตัวแปรสำคัญบั่นทอนโอกาสที่จะได้เรียนต่อของลูกหลาน คนรวบรวมข้อมูลจึงต้องตกลงออกแบบระบบงานร่วมกันกับสถานศึกษาให้ดีว่า จะเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใด ลงลึกไปขนาดไหนจะได้ป้องกันปัญหามีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีตัวนักเรียน

ในช่วงการประชุมเราดูข้อมูลกันแบบเร่งรัด โดยสรุป แต่สำหรับผู้เขียนตั้งใจไว้แล้วว่า จะนำข้อมูลเหล่านี้กลับมาทบทวน มองซ้ำ มองใหม่ มองแล้วมองอีก แล้วตั้งคำถามให้ตรงจุดกับสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อเราจะได้ Hit the Point กันแบบไม่หลงทาง

จากที่นัดหมายเริ่มประชุมกันเวลา 9:30 น.เราใช้เวลาพูดคุยกันอย่างถึงพริกถึงขิงไปจนถึงเวลาเกือบบ่าย 2 โมง จึงได้เสร็จสิ้นการประชุมออกไปรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน จากการสังเกตสีหน้า แววตา อารมณ์ ความรู้สึก บ่งบอกได้ถึงความตั้งใจจริงของ กศจ.ชุมพรทุกคน นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำงานปฏิรูปการศึกษาเพื่อลูกหลานของเราชาวชุมพร.

หมายเลขบันทึก: 605009เขียนเมื่อ 15 เมษายน 2016 10:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 เมษายน 2016 18:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

กลับมาพร้อมสงกรานต์พอดี สวัสดีวันสงกรานต์นะคะท่าน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี