เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(AEC)

เมื่อกล่าวถึงประชาคมอาเซียนหรือAEC ณ เวลานี้ดิฉันเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินมาแล้วอย่างแน่นอน เมื่อเข้าสู่AEC ซึ่งเป็นการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศ โดยการนำเข้าและส่งออกสินค้านั้นจะปลอดภาษีเป็น0% ยกเว้นสินค้าที่มีความอ่อนไหว ซึ่งแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไป เพื่อป้องกันสินค้าชนิดนั้นมีมากเกินไปที่ประเทศนั้นๆจะควบคุมได้

ซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ ทั้งติดทะเล และติดแผ่นดินเช่นประเทศมาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ซึ่งง่ายต่อการขนส่ง และเป็นทางผ่านในการส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ดังนั้น ธุรกิจที่ดิฉันคาดว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างมาก คือประเภทโลจิสติก เพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเคลื่อนย้ายและขนส่ง ซึ่งทำให้ทางสถาบันการเงินจะต้องมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนการให้บริการในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป


ที่มาข้อมูล:http://www.thai-aec.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวางแผนธุรกิจความเห็น (0)