อุปมาดั่งดินสอ

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ครูนกจัดชั้นหนังสือให้มีฝุ่นน้อยลงและมีระเบียบมากขึ้นได้เจอสำเนาเอกสารฉบับหนึ่งเป็นนามานุกรม ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (๒๕๒๕-๒๕๔๖) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ครูนกประทับใจเนื้อความของปกหลังที่ใช้ชื่อว่า "อุปมาดั่งดินสอ" ซึ่งมีเนื้อความดังนี้
"ช่างทำดินสอ หยิบดินสอแท่งหนึ่งมาวางไว้ต่างหาก ก่อนหยิบลงบรรจุกล่อง และส่งไปยังโลกกว้าง ช่างได้กล่าวกับดินสอแท่งนี้ว่า
ดินสอเอ๋ย ก่อนจะออกไปท่องโลกกว้าง จงจดจำไว้ และไม่มีวันลืมว่า
....ถึงแม้ว่าเจ้าจะมีไม้ห่อหุ้มเจ้าอยู่เพื่อปกป้องความเปราะบางของเจ้า จงจดจำไว้ว่า สิ่งที่ดีที่สุดของเจ้าคือ "ข้างในตัวเจ้าเอง"
....เจ้าจงยอดลดละเลิกอัตตา และให้ใครบางคนจับเจ้าไว้ในมือเพื่อเอื้อให้เจ้าได้ใช้ศักยภาพของความเป็นดินสอของเจ้าอย่างสมบูรณ์
....จงยอมรับความเจ็บปวดจากการเหลา เพราะดินสอที่ดีต้องแหลมคม จงจำไว้ว่าปัญหา อุปสรรค การทบทวน ความล้มเหลว การปรับตัว ความคับข้องใจ การเสียหน้า การไม่ได้ดั่งใจ ฯลฯ เป็นความจำเป็นที่ก่อให้เกิดความดีเลิศสมบูรณ์แบบในตน และต้องเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ชั่วชีวิตของเจ้า
...จงกล้าเสี่ยงที่จะเขียนทุกอย่าง เพราะเจ้าเป็นดินสอที่มียางลบติดอยู่ตรงปลาย สามารถลบ "คำผิด" จากการเขียนของเจ้าได้ด้วยตัวของเจ้าเอง
...ชีวิตของเจ้าจะหดสั้นลงตามวาระแห่งการเหลา แต่เจ้าจะเป็นดินสอที่ดีที่สุด มีคุณค่าที่สุด ถ้าเจ้าทิ้ง "ร่องรอย" ของเจ้าไว้ทุกหนทุกแห่งที่ได้มีโอกาสผ่านไป "ร่องรอยของเจ้าไม่มีวันตาย"
ที่มา รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง สรุปความจาก "Papable of the pencil"

อ่านจบสิ่งที่ตกผลึกกับครูนกคือ ณ ที่แห่งนี้คือที่จารึกเก็บร่องรอย ที่จะสร้างคุณค่าในสิ่งที่เรามีศักยภาพ หรือได้ทำแล้วเกิดประโยชน์ จึงรีบมาบันทึกในG2K ค่ะ ประเดิมการย้อนกลับมาในปี ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากหนังสือเล่มโปรดความเห็น (6)

ขอบคุณมากนะครับครูนก ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอต้อนรับการเริ่มต้นอีกครั้งค่ะ ครูนก วันเวลาผันผ่านรวดเร็ว แต่ทุกสิ่งที่บันทึกไว้จะคงอยู่ไปนานเท่านานค่ะ

เขียนเมื่อ 

หายนานแล้ว มา ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่นกหายไปนานมากๆ

ดีใจที่พี่กลับมา

ชอบชื่อเรื่องมาก

ไปสงขลามาครับ

เอามาฝากด้วย

http://www.gotoknow.org/posts/604467


เขียนเมื่อ 

พี่นกหายไปนานมากๆ

ดีใจที่พี่กลับมา

ชอบชื่อเรื่องมาก

ไปสงขลามาครับ

เอามาฝากด้วย

http://www.gotoknow.org/posts/604467


เขียนเมื่อ 

ชีวิตของเจ้าจะหดสั้นลงตามวาระแห่งการเหลา

...

ชอบวาทกรรมนี้มากครับ