การอบรมเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพช่องปาก 2559

WrintingTrain.zip

การอบรมเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพช่องปาก ๒๐ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

รับสมัครภายใน ๒๐ พ.ค.นี้ รายละเอียดดังไฟล์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน R2R for oral healthความเห็น (0)