สวยรวยเสน่ห์....
       จอยจะน่ารักน่าชังเป็นอย่างมาก หญิงใดได้เห็น
หญิงนั้นหลบ ชายใดได้เห็นชายนั้นหลง มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ อย่าว่าแต่ผู้ป่วยเลย ผู้หญิงในห้องยังชมเลยว่า จอยสวย หน้าตาดูดี(จริงๆหรือเปล่า)

      ส่วนผู้ชาย ในห้อง ยืนยัน นอนยันได้ 100 % ว่าจอยมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมาก จนอยากจะเข้าไปพักอยู่ในห้องหนึ่งของหัวใจจอย แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก จอยเป็นคนมีระบบระเบียบ  แบบแผน 
        
ถ้าจะเข้ามาจับจองของห้องหัวใจต้องไปต่อคิวเท่านั้น เข้าใจไหม