รายชื่อ เพื่อนสาขา การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

  ติดต่อ

  เรียนมารุ่นเดียวกันในตอนเรียนรวมสาขา  

 

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวสาธนี              ธรรมรักษา

2

นางนิภาวัล                   บุญทับถม

3

นางญาดา                     จีนประชา

4

นางสาวรัชดาภรณ์       ใจอ้าย

5

นางสุกัญญา                   เทพโซ๊ะ

6

นางวิมลพรรณ              คอยคำ

7

นางสาวพรอุษา             ประสงค์วรรณะ

8

นางสาวอรทัย               ศิลป์ประกอบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 60476, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-13 19:24:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์#หนังสือรุ่น#หนังสืออนุสรณ์#พยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว#พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)